SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : นักบัญชี

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : นักบัญชี | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : นักบัญชี, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : นักบัญชี, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : นักบัญชี


ชื่อตำแหน่งงาน  นักบัญชี
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี
 
2.  ปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำ  ถูกต้องและตรงตามระยะเวลาที่กำหนดในกระบวนการทำบัญชี อาทิเช่น  การกำหนดรหัส
      บัญชี  การกระทบยอดบัญชี  เป็นต้น
 
3.  จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน  นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 
4.  การจัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย  อาทิ  รายงานวิเคราะห์ต้นทุนขาย  รายงานวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต  รายงาน
     เงินหมุนเวียน  รายงานประมาณการรับ – จ่าย   นำเสนอผู้บังคับบัญชา
 
 
คุณสมบัติ  :
 
             การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี
            ประสบการณ์    :    ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี
จำนวนผู้ชม 11372 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ