SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ


ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.  กำหนดนโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปในแนวทางเดียวกับนโยบายการดำเนินงานของบริษัท
 
2.  กำหนดมาตรฐานงานของระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมด  อาทิ  ฮาร์ดแวร์  ซอฟท์แวร์  และระบบเครือข่าย ฯลฯ  ให้เหมาะ
     สมกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท
 
3.  ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่นและซอฟท์แวร์  ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบ
     สนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน
 
4.   ศึกษาวิทยาการใหม่ ๆ  ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ   เพื่อนำมาปรับและประยุกต์ใช้กับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ
      บริษัท
 
5.   ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ   และการใช้งานต่าง ๆ  แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ภายในบริษัท
 
 
 
คุณสมบัติ  :
                   
การศึกษา         :    ปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่ต่ำกว่า 10 ปี
จำนวนผู้ชม 7961 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ