SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


ชื่อตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.   ทำการตรวจสอบระบบงาน  เช่น  ระบบงานบัญชี  ระบบเอกสารการเงิน  การใช้อำนาจอนุมัติต่าง ๆเป็นต้น  โดย
      ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ตามแผนงานที่กำหนด
 
2.  รวบรวมข้อมูลการตรวจสอบและวิเคราะห์  จัดทำเป็นรายงานผลการตรวจสอบ  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ  เพื่อพัฒนา
     ระบบงานบัญชีการเงิน  เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณา
 
3.   ตรวจนับสินค้าและวัสดุคงคลังตามระยะเวลาที่กำหนด  โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
          การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี
         ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านบัญชีอย่างน้อย 5 ปี
จำนวนผู้ชม 6964 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ