SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานวิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง)

คำบรรยายลักษณะงาน วิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ วิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง), งาน วิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง), ตำแหน่ง วิศกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง)

หน้าที่หลัก:

กำหนดแผนงานการทำงาน การควบคุมงานก่อสร้างตกแต่งร้าน ปรับปรุงร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ให้เป็นไปตามข้อกำหนดกฏเกณฑ์ของบริษัท แล้วเสร็จทันตามระยะเวลาที่กำหนด

งานที่ต้องปฏิบัติ:

1. ตรวจสอบมาตรฐานในการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ให้เป็นตามข้อกำหนด
ของบริษัท
2. ควบคุมงานก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านของผู้รับเหมาและ Supplier ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด
3. รายงานรายการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงานที่ไม่เป็นไปตามแบบก่อสร้างให้ผู้บังคับบัญชารรับทราบพร้อมทั้งประสานงาน และติดตามงานแก้ไขให้แล้วเสร็จ
4. รายงานความคืบหน้าของการก่อสร้างตกแต่ง / ปรับปรุงร้านให้ผู้บังคับบัญชารับทราบรวมทั้งปัญหาและอุปสรรค พร้อมแนวทางแก้ไข
5. ตรวจรับการส่งมอบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในระหว่างการก่อสร้างและรวบรวมเอกสารของผู้รับเหมา และ Supplier ให้ถูกต้องครบถ้วน
จำนวนผู้ชม 4847 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ