SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานพนักงานธุรการบริการลูกค้า (Sales Order)

คำบรรยายลักษณะงาน พนักงานธุรการบริการลูกค้า (Sales Order) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ พนักงานธุรการบริการลูกค้า (Sales Order) , งาน พนักงานธุรการบริการลูกค้า (Sales Order) , ตำแหน่ง พนักงานธุรการบริการลูกค้า (Sales Order)

หน้าที่ความรับผิดชอบสรุป:

ช่วยเหลืองานขายผลิตภัณฑ์และสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า โดยประสานงานกับพนักงานขาย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายในหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมและพนักงานในศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า เพื่อให้การจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1. รับคำสั่งซื้อจากพนักงานขาย และ/หรือจากลูกค้าโดยตรงทางโทรศัพท์-โดยแจ้งกลับไปยังพนักงานขายเพื่อยืนยันคำสั่งซื้อจากลูกค้า
2. ลงบันทึกข้อมูลรายละเอียดของลูกค้า (ชื่อ ที่อยู่ เงื่อนไขเครดิต รายการสั่งซื้อ น้ำหนัก ราคา สถานที่จัดส่ง รวมทั้งคำสั่งพิเศษอื่น ฯลฯ) จากใบ Sales Order ลงในระบบคอมพิวเตอร์ (ERP) ออนไลน์ไปศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า เพื่อการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์และส่งมอบ
3. ร่วมมือประสานงานระหว่างพนักงานขายกับศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า ในการจัดเตรียมผลิตภัณฑ์ และส่งมอบให้แก่ลูกค้าตามสถานที่ที่ระบุไว้ตามใบสั่งซื้อ ตามจำนวนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และภายในเวลาที่กำหนด (OTIF) หรือการให้บริการพิเศษอื่นๆ ตามคำร้องขอของลูกค้า เช่น ระบบมาตรฐาน ISO, 19ทวิ, VMI, SMOI, BOI ฯลฯ
4. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า และแก้ไขข้อร้องเรียนในเบื้องต้น หากแก้ไขไม่ได้ ส่งต่อผู้จัดการงานบริการลูกค้า หรือแจ้งหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
5. จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ น้ำหนัก จำนวน ราคา ผลิตภัณฑ์เสียหาย ส่งคืน ฯลฯ) โดยแยกตามบัญชีหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรม
6. มีจิตสำนึกในระบบรวมมาตรฐานคุณภาพและการจัดการ และมั่นใจว่าได้ปฏิบัติทุกกิจกรรมที่รับผิดชอบตามขั้นตอน/กระบวนการที่ระบุในระเบียบปฏิบัติของระบบ
7. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
ประสบการณ์: งานธุรการ 2 ปีขึ้นไป ในหน่วยงานขาย
อายุ: ไม่ระบุ
เพศ: ไม่ระบุ
อื่นๆ: รายละเอียด;
• การลงบัญชีซื้อ-ขายสินค้า
• ระบบการลงบัญชีสินค้าคงคลัง
• ความเข้าใจภาษาอังกฤษระดับพอใช้-การอ่าน การฟัง
• การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การให้บริการ
• การจัดเก็บเอกสาร
• เรียนรู้งานได้เร็ว
• มีใจรักงานบริการ
จำนวนผู้ชม 8088 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ