SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม


ชื่อตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.   ศึกษาความจำเป็นในการฝึกอบรมของแต่ละแผนกในบริษัท  เพื่อนำมากำหนดความจำเป็นในการฝึกอบรมของบริษัท
 
2.   กำหนดวัตถุประสงค์  เนื้อหา  และขอบเขตของการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตร  รวมทั้งจัดเตรียมและดำเนินการจัดฝึก
      อบรมตามแผนที่กำหนด
 
3.  ติดต่อวิทยากรและบริษัทจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับรายละเอียดของหลักสูตรการฝึกอบรม  ทำการสำรองที่นั่ง  และสมัครหลัก
     สูตรฝึกอบรมให้กับพนักงานที่จะเข้าอบรม
 
4.  จัดเตรียมแบบประเมินผลและติดตามผลการฝึกอบรมของพนักงาน  ทั้งหลักสูตรที่จัดขึ้นภายในบริษัท  และหลักสูตรที่
     จัดโดยหน่วยงานภายนอก
 
5.  เก็บรักษา  แก้ไขและปรับปรุงข้อมูลการพัฒนาบุคคลให้เป็นปัจจุบัน
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรีสังคมศาสตร์
ประสบการณ์   :    -
จำนวนผู้ชม 44369 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ