SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานAdministrative Staff (Import - Export)

คำบรรยายลักษณะงาน Administrative Staff (Import - Export) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ Administrative Staff (Import - Export), งาน Administrative Staff (Import - Export), ตำแหน่ง Administrative Staff (Import - Export)

หน้าที่ความรับผิดชอบโดยสรุป:

ช่วยเหลืองานสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ โดยประสานงานกับพนักงานขาย เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานขายในหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมและพนักงานในศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า เพื่อให้มีการจัดส่งผลิตภัณฑ์โดยตรงจากผู้ขายและส่งมอบถึงมือลูกค้าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนและทันเวลา

หน้าที่และความรับผิดชอบ:

1. รับใบขอซื้อผลิตภัณฑ์จากฝ่ายขายและลงบันทึกข้อมูลรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ รายละเอียดต่างๆ (เช่น ค่าระวางเรือ วันที่สินค้ามาถึงท่าเรือ ภาษีศุลกากร ชื่อบริษัทตัวแทนออกสินค้าที่ท่าเรือ (shipping agent) ฯลฯ) รวมทั้งการขนส่งและชื่อผู้ขาย (ซัพพลายเออร์) ลงในระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์ (ERP) เพื่อให้ศูนย์ขนส่ง และคลังสินค้าทราบ และจัดเตรียมการรับผลิตภัณฑ์เข้าคลัง
2. จัดเตรียมเอกสารการนำผลิตภัณฑ์เข้าประเทศและการขนส่ง เช่น สัญญาซื้อ-ขาย การนำสินค้าออกจากท่าเรือ การประกันภัย ภาษีท่าเรือ ฯลฯ เพื่อให้การนำสินค้าออกจากท่าเรือ และส่งถึงศูนย์ขนส่งและคลังสินค้าเป็นไปตามระเบียบขั้นตอนที่กำหนด
3. ตรวจสอบเอกสารการนำผลิตภัณฑ์เข้าประเทศและส่งต่อไปยังบริษัทตัวแทนในการออกสินค้าที่ท่าเรือ เพื่อดำเนินการนำสินค้าออกจากท่าเรือ และขนส่งไปยังศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า
4. ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้จากผู้ขาย (Suppliers’ invoice) สำหรับรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้องกับรายการที่บันทึก และส่งไปยังหน่วยงานการเงิน เพื่อชำระเงินรายการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ตามเงื่อนไขที่ตกลงในสัญญาซื้อ-ขาย
5. ประสานงานกับศูนย์ขนส่งและคลังสินค้า ในการรับผลิตภัณฑ์เข้าคลังด้วยจำนวนที่ถูกต้อง ครบถ้วน และตามเวลาที่กำหนด รวมทั้งประสานงานกับพนักงานขายและบริษัทตัวแทนออกสินค้าที่ท่าเรือ เพื่อติดตามการนำสินค้าออกจากท่าเรือและจัดส่งถึงคลังสินค้าของลูกค้าโดยตรง ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขความต้องการของลูกค้า เช่น ระบบมาตรฐาน ISO, BOI, 19ทวิ ฯลฯ
6. รับข้อร้องเรียนจากลูกค้าและแก้ไขข้อร้องเรียนในเบื้องต้น หากแก้ไขไม่ได้ ส่งต่อผู้จัดการงานบริการลูกค้า หรือแจ้งหน่วยงานธุรกิจอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง
7. จัดส่งเอกสารใบลดหนี้ (Credit Note) ใบเพิ่มหนี้ (Debit Note) ที่ได้รับจากผู้ขาย (Supplier) ให้กับหน่วยงานการเงินเพื่อใช้ปรับต้นทุนของสินค้าในระบบคอมพิวเตอร์
8. มีจิตสำนึกในระบบรวมมาตรฐานคุณภาพและการจัดการและมั่นใจว่าได้ปฏิบัติทุกกิจกรรมที่รับผิดชอบตามขั้นตอน/กระบวนการที่ระบุในระเบียบปฏิบัติของระบบ
9. งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติ:

• การศึกษา: ปริญญาตรี สาขาบริหารทั่วไป หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
• ประสบการณ์: ประสบการณ์ทางด้าน Freight Forwarder และงานธุรการ 2 ปี ในหน่วยงานนำเข้าและส่งออกสินค้า
• อายุ: ไม่ระบุ
• เพศ: ไม่ระบุ
• อื่นๆ: รายละเอียด;
• ระบบการลงบัญชีสินค้าคงคลัง
• ความเข้าใจภาษาอังกฤษระดับพอใช้-การอ่าน การฟัง
• การปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การให้บริการ
• การจัดเก็บเอกสาร
• การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
• เรียนรู้งานได้เร็ว
• มีใจรักงานบริการ
จำนวนผู้ชม 5251 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ