SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกฝึกอบรม

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกฝึกอบรม | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกฝึกอบรม, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกฝึกอบรม, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : หัวหน้าแผนกฝึกอบรม


ชื่อตำแหน่งงาน  หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1.   วางแผนงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  และวิเคราะห์ความจำเป็นในการฝึกอบรม  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและความรู้
      ของพนักงานในบริษัท
 
2.   บริหารจัดการและตรวจสอบการทำงานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้บรรลุวัตถุประสงค์  และอยู่ภายใต้งบ
      ประมาณที่กำหนด
 
3.  ประสานงานกับแผนกอื่น ๆ  ในการกำหนดความรู้ความสามารถใหม่ ๆ  ที่จำเป็นของพนักงานทั้งทางด้านเทคนิคและมิ
     ใช่ทางเทคนิค  เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
 
4.   ดำเนินการจัดหลักสูตรฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก  ประสานงานจัดทำหลักสูตรและติดต่อวิทยากรในการฝึกอบรม
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี
ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
จำนวนผู้ชม 7295 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ