ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานEnvironmental Engineer (Contract)

คำบรรยายลักษณะงาน Environmental Engineer (Contract) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ Environmental Engineer (Contract), งาน Environmental Engineer (Contract), ตำแหน่ง Environmental Engineer (Contract)

หน้าที่และความรับผิดชอบ Accountabilities:

1. ติดตามและควบคุมการทำงานภายในโครงการก่อสร้างให้เป็นไปตามเงื่อนไข EIA ระบุตลอดจนให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมของโครงการต่างๆ อย่างถูกต้องและสอดคล้องกับกฏหมาย
2. ตรวจสอบเหตุการณ์ผิดปกติ กรณีมีการร้องเรียกจากชาวบ้านหรือชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงของโครงการก่อสร้างต่างๆ
3. ประสานงานความร่วมมือ ประชาสัมพันธ์งานก่อสร้างกับพื้นที่ ชุมชนใกล้เคียง ในพื้นที่มีโครงการก่อสร้าง เพื่อลดผลกระทบให้น้อยที่สุด
4. ศึกษา/ติดตาม/ปรับปรุงกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานโครงการก่อสร้างต่างๆ
5. วิเคราะห์และวางแผนการป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งวัสดุสำหรับโครงการก่อสร้าง
6. จัดการและพัฒนาขั้นตอนปฏิบัติที่เกี่ยวกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย ได้แก่ Procedure และ Work Instruction
7. ดูแลดำเนินการเกี่ยวข้องกับกฏหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปฏิบัติตามกฏหมายและมาตรฐานสากลที่เกี่ยวข้อง ระบบคุณภาพ ความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย
8. สร้างการจัดการฐานข้อมูลด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และชีวอนามัยที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ
9. จัดให้มีระบบในการรณรงค์ส่งเสริมด้านความปลอดภัย สิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย อย่างสม่ำเสมอ ภายในโครงการเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้อง
10. ประสานงานกับกลุ่มพนักงานให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีและตามกลุ่มเสี่ยง เช่น การทำงานในที่อับอากาศ เป็นต้น

หน้าที่หลักโดยสังเขป:

1. ติดตามวางแผนควบคุมงาน ให้มีการปฏิบัติตามกฏหมายด้านสิ่งแวดล้อม
2. ศึกษา/ติดตาม/ปรับปรุง กฏหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง
3. จัดการและพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม
4.จัดให้มีระบบส่งเสริมรณรงค์ด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม
5. วิเคราะห์และวางแผนการป้องกันการลักลอบทิ้งสิ่งวัสดุที่เกิดจากงาน
จำนวนผู้ชม 1790 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน