ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

คำบรรยายลักษณะงาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, งาน ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน, ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน

หน้าที่รับผิดชอบ:

• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแผนการตรวจสอบประจำปี และแผนการตรวจสอบภายใน ครอบคลุมถึงกิจกรรมที่จะต้องตรวจสอบ จัดลำดับความสำคัญ
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา บริหารงานและกำกับดูแลการปฏิบัติงานตรวจสอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และแผนการตรวจสอบที่วางไว้
• ร่วมกับผู้บังคับบัญชา จัดทำแนวการตรวจสอบ Audit Program ประเมินความเพียงพอและความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายในขององค์กร
• ดำเนินการตรวจสอบภายใน ทั้งด้านการตรวจสอบการปฏิบัติการ และการตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน
• จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ พร้อมทั้งข้อเสนอแนะโดยนำเสนอให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเพื่อแก้ไขปรับปรุง และติดตามผลการปฏิบัติตามข้อเสนอแนะ
•  ปฏิบัติงานอื่น ๆตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• วุฒิปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาบัญชี หรือบริหาร
• มีประสบการณ์อย่างน้อย 3- 5 ปี ด้านตรวจสอบภายใน และทำงานในด้านการเงิน บัญชี การบริหารอย่างน้อย 7 ปี
• ภาษาอังกฤษดี
• สามารถใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี
• มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  สามารถทำงานเข้ากับผู้อื่นได้ดี
จำนวนผู้ชม 6471 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54899 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128479 คน