SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ (สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล)

คำบรรยายลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ (สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ (สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล), งาน เจ้าหน้าที่ (สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล), ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ (สารสนเทศด้านทรัพยากรบุคคล)

หน้าที่ความรับผิดชอบ:

• งานสารสนเทศของบุคลากร HRIS (Human Resource Information System)
- เป็น system administration ในระบบHRIS
- ขึ้นระบบงานตามModuleต่างๆตามที่ HRM กำหนด
- ให้การอบรมพนักงานธพส.ทุกคน
- วางแผนการขึ้นระบบร่วมกับทีมงาน และOutsource
- ดำเนินการ ลงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ระบบ HRIS สามารถดำเนินการได้
- ตรวจสอบ แก้ไขระบบ
 งานบันทึกเวลาทำงาน
- ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าทำงานของพนักงานจากเครื่องฯ
- ตรวจสอบข้อมูล
- ประสานงานเรื่องเอกสารการบันทึกเวลากับหน่วยงานต้นสังกัด
- บันทึกข้อมูลการทำงานที่ไม่ปกติขิงพนักงานลงในระบบHRIS
- สรุปเวลาทำงานของพนักงานทุกเดือนให้กับ ผช.กจ./ผอ.ทุกฝ่าย
 งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร
- หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและแหล่งงาน
- ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ
- รวบรวมใบสมัคร  คัดเลือกใบสมัคร ประสานงานการคัดเลือก
- จัดเตรียมสถานที่และเอกสาร ข้อสอบการคัดเลือกใบประเมินผลให้คณะกรรมการสัมภาษณ์
• งานรายงานข้อมูลGFMIS
• ช่วยงานฝึกอบรมฝ่าย
• งานEDOC /บริหารหน้า Intranet HR
• งานจัดทำบัตรแสดงตนพนักงาน บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ
• เข้าแก้ไขให้ปํญหาให้ User กรณีมีปัญหาในระบบ HRIS
• ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ:

• เพศชาย หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือทรัพยากรบุคคล (ต้องมีความรู้เรื่อง Human Resource Information System หรือ IT)
• เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.5
จำนวนผู้ชม 5483 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ