SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานAnalyst (Amazon)

คำบรรยายลักษณะงาน Analyst (Amazon) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ Analyst (Amazon), งาน Analyst (Amazon), ตำแหน่ง Analyst (Amazon)

ลักษณะงาน:

- สรรหา ติดต่อผู้ผลิตวัตถุดิบ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ เพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคาและเงื่อนไขอื่นๆ
- กำหนดคุณลักษณะและมาตราฐานของวัตถุดิบ สินค้า/ผลิตภัณฑ์และบริการที่ต้องการ
- เจรจาต่อรองกับผู้ผลิต ผู้ขาย ในด้านราคาและคุณภาพของสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม
- ขออนุมัติหลักการในการจัดหาวัตถุดิบ สินค้า/ผลิตภัณฑ์
- ร่วมในการคัดเลือกและประเมินผู้ผลิต ผู้ขาย เพื่อให้ได้คู่ค้าที่มีคุณภาพ
- วางแผนการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณความต้องการในแต่ละช่วงเวลา
- กำหนดรูปแบบ วิธีการ และตำแหน่งมาตราฐานในการจัดวางสินค้าในร้าน Caf? Amazon
- พัฒนาปรับปรุงคู่มือในการจัดวางสินค้าและบริการ ให้มีรูปแบบที่เป็นมาตราฐาน เพื่อดึงดูดให้ผู้บริโภคเกิดการรับรู้
- เก็บรวบรวม/ปรับปรุงฐานข้อมูลคู่ค้า รวมถึงประเมินผลคู่ค้าให้เป็นไปตามระบบ ISO 9000
- วางแผนร่วมกับทีมงานการตลาด เพื่อจัดหาวัตถุดิบ สินค้า/ผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อรองรับกับแผนงานของธุรกิจ
- ศึกษาวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้บริโภค และคู่แข่งขันเพื่อใช้ประกอบในการจัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ สินค้า/ผลิตภัณฑ์อย่างมีประสิทธิภาพ
- จัดทำสรุปรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร
จำนวนผู้ชม 2264 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ