ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชี


ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.   ดูแลควบคุมการทำบัญชีประเภทต่าง ๆ ของบริษัทตั้งแต่เริ่มบันทึกบัญชีจนกระทั่งถึงการปิดบัญชีให้สอดคล้องกับแนว
      ทางการดำเนินงานของบริษัท
 
2.   ดูแลจัดการการจัดทำงบการเงิน  งบดุล  งบกำไรขาดทุน  และรายงานบัญชีต่าง ๆ
 
3.   ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชานำส่งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง
 
4.   ประสานงานกับผู้สอบบัญชีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบบัญชี  และตรวจสอบทรัพย์สินของบริษัท
 
5.   ประสานงานกับฝ่ายอื่น ๆ  ในการจัดทำงบประมาณของบริษัท  และดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้องเป็นไปตามแผน
      งบประมาณที่วางไว้
 
 
คุณสมบัติ  :
 
 
               การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี
               ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านบัญชีไม่ต่ำกว่า 7 ปี
 
 
 
จำนวนผู้ชม 14022 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน