ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานงานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย)

คำบรรยายลักษณะงาน งานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ งานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย), งาน งานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย), ตำแหน่ง งานพัฒนาบุคลากร (มหาวิทยาลัย)หน้าที่และความรับผิดชอบ 
 

1. ศึกษา สำรวจ วิเคราะห์ความจำเป็นและความต้องการในการพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

2. ดำเนินการวางแผนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

3. ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรม การดูงาน การศึกษาต่อทั้งในประเทศและต่างประเทศของข้าราชการในสังกัด

4. การพิจารณาคัดเลือกบุคลากรดีเด่น บุคลากรตัวอย่าง

5. การให้ข้าราชการไปปฏิบัติราชการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ

6. การปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับ
 
งานที่ต้องทำ

1. การศึกษา / ฝึกอบรมต่างประเทศ

    1.1 การไปศึกษาด้ายทุนส่วนตัว ( ทุนประเภท 2)

    1.2 การไปฝึกอบรมด้วยทุนส่วนตัว ( ทุนประเภท 2)

    1.3 การไปศึกษาต่อด้วยทุนประเภท 1 ก

    1.4 การไปฝึกอบรมด้วยทุนประเภท 1 ก

    1.5 การตรวจสอบหนี้ทุนกรณีไปศึกษา / ฝึกอบรมต่างประเทศ

    1.6 การปฏิบัติงานขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

    1.7 การปฏิบัติงานทุนรัฐบาลต่างประเทศ ( ทุนประเภท 1 ข )

    1.8 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

    1.9 การจัดทำคำสั่งลาศึกษาต่อ ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย ณ ต่างประเทศ

    1.10 การประสานงานในเรื่องการศึกษา / ฝึกอบรมต่างประเทศกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

2. การศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศ

    2.1 การลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

    2.2 การจัดทำคำสั่งลาไปศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยภายในประเทศ

    2.3 การจัดทำหนังสือส่งตัวข้าราชการไปศึกษาต่อ

    2.4 การคัดเลือกและประสานงานในเรื่องการศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้อง

    2.5 การตรวจสอบหนี้ทุนกรณีไปศึกษา / ฝึกอบรมภายในประเทศ  

3. ดำเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับนักเรียนทุน

4. การลาไปปฏิบัติงานในองค์กรระหว่างประเทศ

5. ดำเนินกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

6. การจัดทำโครงการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร

    6.1 การหาความจำเป็นในการฝึกอบรม

    6.2 การจัดทำแผนงาน / โครงการฝึกอบรม

    6.3 การจัดฝึกอบรม

    6.4 การจัดทำงบประมาณการจัดฝึกอบรม

    6.5 การประเมินและติดตามผลการฝึกอบรม

    6.6 การจัดหาและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม

    6.7 การพัฒนาระบบฝึกอบรม

7. การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

8. การปฏิบัติงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำดีเด่น

9. การปฏิบัติงานคัดเลือกข้าราชการ ลูกจ้างประจำตัวอย่าง

10. การปฐมนิเทศบุคลากรใหม่

11. การรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร

12. การจัดทำสถิติข้อมูลเกี่ยวกับงานพัฒนาบุคคล เช่น ข้อมูลการศึกษาต่อ ข้อมูลจำนวนผู้รับทุน เป็นต้น

13. ระบบสารสนเทศเพื่องานพัฒนาบุคคล

14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

  

จำนวนผู้ชม 2948 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128503 คน