SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานกฎหมาย วินัยและนิติการ (มหาวิทยาลัย)

คำบรรยายลักษณะงาน กฎหมาย วินัยและนิติการ (มหาวิทยาลัย) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ กฎหมาย วินัยและนิติการ (มหาวิทยาลัย), งาน กฎหมาย วินัยและนิติการ (มหาวิทยาลัย), ตำแหน่ง กฎหมาย วินัยและนิติการ (มหาวิทยาลัย)หน้าที่และความรับผิดชอบ               
                      ปฏิบัติหน้าที่ด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย รวมถึงดูแล กำกับ วิเคราะห์ แก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางเกี่ยวกับการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงกฎหมายภายในมหาวิทยาลัย การตอบข้อหารือและให้ คำปรึกษาทางกฎหมายแก่บุคคลและส่วนราชการทั้งภายใน และภายนอกมหาวิยาลัย การจัดทำ การตรวจสอบสัญญาประเภทต่าง ๆ การดำเนินการสอบสวนวินัยของบุคลากร รวมทั้งการ สอบสวนทางแพ่ง การดำเนินการเกี่ยวกับการอุทธรณ์และร้องทุกข์ การดำเนินคดีซึ่งเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยร่วมกับพนักงานอัยการ ดำเนินการและประสานงานกับบริษัทประกันภัยที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบในการเอาประกันภัยอุบัติเหตุแก่ นักศึกษาและ บุคลากรของ มหาวิทยาลัย รวมทั้งการดำเนินงานด้านอื่นด้านกฎหมายให้มหาวิทยาลัย และปฏิบัติงานด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

งานที่ต้องทำ
1. ดำเนินการทางวินัย อุธรณ์ ร้องทุกข์ของบุคลากร
2. วิธีการทำคำให้การชี้แจงศาลปกครอง
3. การจัดทำ การตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของมหาวิทยาลัยทุกประเภท เช่น สัญญาจ้าง
    สัญญาซื้อขาย  และสัญญาลาศึกษาฯลฯ
4. การตรวจ ยกร่าง กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับฯ
5. ดำเนินการเกี่ยวกับงานความรับผิดทางละเมิด
6. ติดตาม เร่งรัดหนี้ของมหาวิทยาลัย
7. ดำเนินคดีแพ่ง คดีล้มละลาย และคดีอื่น ๆ
8. ดำเนินการสืบหาหลักทรัพย์ และบังคับคดี
9. ให้คำปรึกษากฎหมายทั่วไปแก่มหาวิทยาลัย
10. คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายของมหาวิทยาลัย
11. คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางแพ่ง
12. งานค้นคว้า รวบรวม กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
13. ระบบสารสนเทศเพื่องานกฎหมาย วินัย และนิติกร
14. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย 

จำนวนผู้ชม 1966 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ