SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)

คำบรรยายลักษณะงาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) , งาน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) , ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)


รายละเอียดของงาน
1. ตรวจสอบ เสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อนายจ้าง
3. จัดทำแผนการฝึกอบรมความปลอดภัยประจำปี เช่น แผนการซ้อมหนีไฟ แผนฉุกเฉิน ความรู้ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
4. ดำเนินการสอบสวน รายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงาน พร้อมหาวิธีป้องกันการเกิดซ้ำ
5. ดำเนินงานระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OHSAS/TIS 18001
6. หน้าที่อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
  เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป
  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาความปลอดภัยอาชีวอนามัย , วิทยาศาสตร์ความปลอดภัย , วิศวกรรมความปลอดภัย หรือวุฒิอื่นๆสำหรับผู้ที่ผ่านอบรมหลักสูตร จป.วิชาชีพ 180 ชั่วโมง
  มีความอดทนและมีความเป็นผู้นำสูง
  สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

 

จำนวนผู้ชม 10966 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ