SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า


ชื่อตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า 
 
 
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
 
1.    ให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์  สินค้า  และบริการของบริษัทแก่ลูกค้าอย่างถูกต้อง
 
2.    ตอบข้อซักถาม  และแก้ไขปัญหา  และข้อร้องเรียนของลูกค้า  ทั้งวาจา  โทรศัพท์  และจดหมายหรือออกพบลูกค้าด้วย
       ตนเอง
 
3.    ประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายในบริษัท  ในการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียน  หรือข้อซักถามของลูกค้า
 
4.   จัดทำสรุปรายงานการให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน  และสรุปข้อร้องเรียน  และปัญหาที่ลูกค้าแจ้งเข้ามาเสนอผู้บังคับ
      บัญชาพิจารณา
 
 
 
คุณสมบัติ 
 
การศึกษา         :    ปริญญาตรี   นิเทศศาสตร์ / ประชาสัมพันธ์
ประสบการณ์   :    -
จำนวนผู้ชม 16118 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ