ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ


ตัวอย่างคำบรรยายลักษณะงานชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

คำบรรยายลักษณะงาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน | Job Description (J.D) , คำบรรยายลักษณะงาน ที่ SIAMHRM.COM , ข้อมูลเกี่ยวกับ ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, งาน ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน, ตำแหน่ง ชื่อตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน


ชื่อตำแหน่งงาน  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
 
 
 
ขอบเขตงาน   :
 
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทาง
     การดำเนินงานของบริษัท
 
2.  ควบคุมการจัดทำบัญชี  และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็น ไปตามแนวปฏิบัติที่ได้
     วางไว้
 
3.  ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน และรายงานทางบัญชีต่าง ๆ
 
4.  ควบคุมและตรวจสอบการรับ –  จ่ายเงินของบริษัท  โดยตรวจสอบการออกใบเสร็จ  การบันทึกบัญชี  เอกสารการเบิก
     จ่าย  และรายงานทางการเงินให้ถูกต้อง   ตรงกัน
 
5.  ควบคุมการจัดทำงบประมาณของบริษัท  และตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณให้ถูกต้อง  และเป็นไปตามแผนงบ
     ประมาณที่วางไว้
 
6.  ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง  เพื่อนำส่งหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง
 
 
 
 
คุณสมบัติ  :
 
                การศึกษา         :    ปริญญาตรีบัญชี / การเงิน
                ประสบการณ์   :    ผ่านงานด้านบัญชีและการเงินไม่ต่ำกว่า 10 ปี
 
 
 
จำนวนผู้ชม 72598 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 มกราคม 2564

ผู้ใช้งาน 54871 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128477 คน