SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Decision Making (การตัดสินใจ)

Decision Making (การตัดสินใจ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Decision Making (การตัดสินใจ), บทความ Decision Making (การตัดสินใจ), ตัวอย่าง Decision Making (การตัดสินใจ), HR, HRM


Decision   Making  (การตัดสินใจ)
   
      ความหมาย  :     การประเมินสถานการณ์และข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งกำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหา
                                 ตลอดจนพิจารณาแนวทางเลือกที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาตามวิธีการและขั้นตอนที่กำหนดขึ้น
 ·    สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นประกอบการตัดสินใจ
 ·    ไม่มั่นใจในการตัดสินใจของตนเอง
 
2
 
 ·    ใช้ข้อมูลต่าง ๆ ที่มีอยู่ประกอบการตัดสินใจ
 ·    ช่วยตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อกลุ่มหรือทีมงาน
 ·    ร่วมกับผู้อื่นในการกำหนดและหาแนวทางเลือกที่เหมาะสม      
 
3
 
 ·    แสวงหาข้อมูลต่าง ๆ จากภายนอกเพื่อประกอบการตัดสินใจ
 ·    วิเคราะห์หาเหตุผลมาสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ
 ·    ตัดสินใจในปัญหาต่าง ๆ ของกลุ่มหรือทีมงาน
 
4
 
 ·    ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาของหน่วยงานที่มีผลกระทบต่อบุคคลอื่น ๆ ที่อยู่ภายนอกกลุ่ม
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการตัดสินใจ
 ·    วิเคราะห์ข้อดีและข้อเสียของแต่ละแนวทางเลือก
 ·    ประเมินแนวทางเลือกและตัดสินใจเลือกแนวทางเลือกที่ดีที่สุด
 
5
 
 ·    วิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ
 ·    ตัดสินใจในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและมีผลกระทบต่อองค์การ
 ·    ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาได้ภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3992 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ