ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

แนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

แนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ แนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, บทความ แนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, ตัวอย่าง แนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม, HR, HRMแนวคิดของระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม

ทำไมหลักการแนวคิดของมาตรฐาน ISO14001 จึงควรให้ความใส่ใจ การทราบหลักการความคิดของมาตรฐาน จะช่วยให้ท่านสามารถวางระบบมาตรฐานได้อย่างถูกต้องและประหยัดค่าใช้จ่าย

หลักการนั้นมีอะไรบ้าง

1 ) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 เป็นระบบการจัดการที่นับได้ว่าไม่ได้แตกต่างจากระบบการจัดการเดิมที่มีอยู่แล้ว เพียงแต่ทำให้เป็นระบบมีขั้นตอน และมีการปรับปรุงตามสภาพวัฒนธรรมขององค์กรนั้น ๆ อย่างเหมาะสม สามารถใช้กับองค์กรทุกประเภท ทุกขนาด และใช้ได้กับสภาพภูมิประเทศ วัฒนธรรม และสภาพทางสังคม ที่มีความหลากหลาย

(2) ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมดังกล่าวจะส่งเสริมให้องค์กร มีการเลือกใช้เทคโนโลยีที่ดีที่สุดที่มีอยู่ (The Best Available Technology) ตามความเหมาะสมของผลที่จะได้รับ ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม ความคุ้มค่าและความเป็นไปได้ทางการเงิน

(3) ระบบการจัดการดังกล่าวไม่ได้ตั้งข้อกำหนดตายตัว ให้องค์กรดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งเกินเลยไปจากสภาพความเป็นจริงที่เป็นไปได้ แต่อยู่ภายใต้เหตุผลทางด้านกฎหมาย ข้อบังคับ และความมุ่งมั่นที่จะมีการพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวด ล้อมอย่างต่อเนื่อง

(4) การจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมจะให้เกิดประโยชน์ ในแง่ของการประหยัดการใช้ทรัพยากร การลดการบำบัดของเสียจากกระบวนการผลิตและอื่น ๆ ก่อให้เกิดการลดค่าใช้จ่ายได้ในระยะยาว

(5) ระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001 ไม่ได้เป็นมาตรฐานเพื่อการกีดกันทางการค้า แต่ในทางปฏิบัติลูกค้าในต่างประเทศมักต้องการผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองระบบ ฯ ก่อนจึงทำการค้าด้วย

(6) ปัญหาประการหนึ่งที่องค์กรไม่สามารถรักษาระบบ ฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพคือ มีแนวความคิดว่าระบบ ฯ การจัดการดังกล่าวเป็นอีกระบบหนึ่งนอกเหนือจากระบบการจัดการเดิม จึงทำให้พนักงานผู้รับผิดชอบต้องแบ่งเวลามาจัดทำระบบดังกล่าว ถ้าพนักงานผู้รับผิดชอบไม่สามารถปฏิบัติงานได้ก็จะทำให้ระบบล้มเหลว

(7) มาตรฐานนี้ไม่ได้ตั้งใจที่จะกล่าวถึง หรือรวมถึง ข้อกำหนดหรือมาตรฐานการจัดการสุขภาพหรืออาชีวอนามัยและความปลอดภัย อย่างไรก็ดีก็ไม่ได้ต้องการให้องค์กรยกเลิกการพัฒนารวมเอาองค์ประกอบระบบบริหารดังกล่าวนั้นเข้าไปด้วย แต่กระบวน การให้การให้การรับรองนั้นจะพิจารณา ในแง่ของระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมเท่านั้น

(8) ระบบมาตรฐานนี้ใช้หลักการจัดการเช่นเดียวกับชุดมาตรฐานการจัดการระบบคุณภาพ ISO 9000 องค์กรที่ได้รับการรับรองระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพ ISO 9000  แล้วสามารถประยุกต์ใช้องค์ประกอบต่าง ๆ ร่วมกันได้ แต่อาจมีบางส่วนที่แตกต่างกันเนื่องมาจากจุดมุ่งหมายและกลุ่มผู้เกี่ยวข้องแตกต่างกัน ในขณะที่ระบบการจัดการคุณภาพมุ่งเน้นความต้องการของลูกค้า  ส่วนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นเรื่องความต้องการของฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งความต้องการที่เพิ่มขึ้นของสังคมในการป้องกันสิ่งแวดล้อม

 

ที่มา : moodythai.com

จำนวนผู้ชม 7993 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 23 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55407 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน