ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Delegation (การมอบหมายงาน)

Delegation (การมอบหมายงาน) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Delegation (การมอบหมายงาน), บทความ Delegation (การมอบหมายงาน), ตัวอย่าง Delegation (การมอบหมายงาน), HR, HRM


Delegation  (การมอบหมายงาน)
   
      ความหมาย  :    การกระจายงานและความรับผิดชอบไปสู่สมาชิกภายในและภายนอกทีมงานได้อย่างเหมาะสม
                                และมีประสิทธิภาพ  ทั้งในด้านของเวลา  ปริมาณงาน  และความสามารถของผู้รับมอบงาน
 
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    กระจายงานโดยไม่คำนึงถึงปริมาณงาน  เวลา  และความสามรถของผู้รับมอบงาน
 ·   ไม่มีการชี้แจงเหตุผลและผลกระทบที่เกิดขึ้นของงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
 
2
 
 ·    อธิบายหน้าที่และขั้นตอนการทำงานหลักให้แก่ผู้รับมอบงาน
 ·    ปรึกษาและขอคำแนะนำจากหน้างานบ้างในการจัดสรรงานให้แก่สมาชิกในทีม
 ·    ขาดความชัดเจนในการให้ข้อมูลในรายละเอียดและตอบคำถามจากผู้รับมอบงาน
 
3
 
 ·    กระจายงานได้อย่างเหมาะสมตามความสามารถของสมาชิกภายในทีม
 ·    เสนอแนะวิธีการในการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและการติดต่อกับบุคคลต่าง ๆ ให้แก่ผู้รับมอบงานได้
       อย่างชัดเจน
 ·    ติดตามผลการทำงานของผู้ปฏิบัติงานเป็นระยะ ๆ
 ·    มีความมั่นใจในการตอบคำถามและให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ผู้รับมอบงาน
 
4
 
 ·    กระจายงานได้อย่างเหมาะสม  บนพื้นฐานของเวลา  ปริมาณงาน  ทรัพยากรที่มีอยู่  และความ
      สามารถของสมาชิกภายในทีม
 ·    มองเห็นความสัมพันธ์ของงานต่าง ๆได้อย่างเป็นระบบ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นจากงานที่มอบหมายให้ดำเนินการ
 
5
 
 ·    กระจายงานได้อย่างเหมาะสม  บนพื้นฐานของเวลา  ปริมาณงาน  ทรัพยากรที่มีอยู่  และความ
      สามารถของสมาชิกภายในและภายนอกทีม
 ·    กระตุ้นให้ผู้รับมอบงานเผชิญกับปัญหาและแก้ไขปัญหาได้ด้วยตนเอง
 ·    หาวิธีในการจูงใจให้ผู้รับมอบงานมีส่วนร่วมในผลสำเร็จของงาน
 
 
จำนวนผู้ชม 4572 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 29 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55419 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128505 คน