ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Energetic (ความกระตือรือร้น)

Energetic (ความกระตือรือร้น) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Energetic (ความกระตือรือร้น), บทความ Energetic (ความกระตือรือร้น), ตัวอย่าง Energetic (ความกระตือรือร้น), HR, HRM


Energetic  (ความกระตือรือร้น)
   
      ความหมาย  :    ความตื่นตัวและขวนขวายที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ   และความมุ่งมั่นที่จะทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
                                รวมทั้งการกระตุ้นจูงใจให้ผู้อื่นเกิดความรู้สึกตื่นตัวในการทำงาน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ทำงานตามวิธีการหรือแนวคิดเดิม ๆ ที่เคยปฏิบัติ
 ·    ไม่ขอคำแนะนำในการทำงานจากหัวหน้างาน
 ·    ไม่แสวงหาความรู้หรือเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
 ·    ไม่สามารถทำงานให้สำเร็จได้ตามเวลาที่กำหนด
 
2
 
 ·    พยายามเรียนรู้ขั้นตอนการทำงานต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 ·    ชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ แต่ไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้
 ·    ส่งมอบงานที่ได้รับมอบหมายล่าช้าบ้างเป็นบางครั้ง      
 
3
 
 ·    นำแนวคิดและวิธีการใหม่ ๆ  มาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงงานได้สำเร็จ
 ·    แสวงหาความรู้ใหม่ ๆ จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมาประยุกต์
      ใช้กับงานที่ได้รับมอบหมายได้  
 ·    ทำงานที่ได้รับมอบหมายได้สำเร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
 
4
 
 ·    วางแผนงานและติดตามงานอย่างต่อเนื่อง
 ·    วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ด้วยตนเอง
 ·    หาโอกาสในการรับฟังประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเข้ากลุ่มหรือสมาคม
 ·    มุ่งมั่นที่จะทำงานให้สำเร็จและส่งมอบผลงานก่อนระยะเวลาที่กำหนด
 
5
 
 ·    เต็มใจและรับอาสาในการทำงานที่นอกเหนือจากงานประจำของตน
 ·    สร้างบรรยากาศให้สมาชิกในทีมมีความรู้สึกตื่นตัวกับการทำงาน
 ·    พร้อมที่จะให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาแก่สมาชิกภายในและภายนอกทีมอยู่เสมอ
 
 
 
จำนวนผู้ชม 5316 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 02 สิงหาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55323 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน