ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Endurable (ความอดทน)

Endurable (ความอดทน) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Endurable (ความอดทน), บทความ Endurable (ความอดทน), ตัวอย่าง Endurable (ความอดทน), HR, HRM


Endurable  (ความอดทน)
   
      ความหมาย  :    ความอดทน  อดกลั้นต่อสถานการณ์  บุคคล  หรือสภาพแวดล้อมที่กดดันและยึดถือเอาเป้าหมาย
                                  จากความสำเร็จของงานเป็นที่ตั้ง  โดยไม่เกิดความย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    โต้เถียงหรือตำหนิผู้ร่วมงานเสมอ  หากมีความคิดเห็นไม่ตรงกัน
 ·    ไม่มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้ประสบความสำเร็จ
 ·    ไม่พยายามหาวิธีในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคต่าง ๆ ด้วยตนเอง
 
2
 
 ·    รับฟังข้อโต้แย้งหรือความคิดเห็นที่ไม่ต้องกันของผู้ร่วมงานบ้างในบางครั้ง
 ·    แสดงกิริยาและน้ำเสียงไม่เหมาะสมเป็นบางครั้งเมื่อต้องทำงานที่ไม่ชอบ
 ·    ขอคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานและสมาชิกในทีมในการจัดการกับปัญหาหรืออุปสรรคบ้าง
       เป็นบางครั้ง
 
3
 
 ·    อดกลั้นต่อข้อตำหนิหรือการสบประมาทจากผู้อื่น
 ·    เต็มใจและยินดีที่จะรับมอบงานซึ่งไม่ใช่งานประจำของตน
 ·    มุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานเพื่อไปสู่จุดหมาย  แม้จะมีอุปสรรคใด ๆ ก็ตาม
 ·    คิดหาวิธีและแนวทางใหม่ ๆ ในการพัฒนางานได้ในสภาวะที่กดดัน
 
4
 
 ·    วางแผนและจัดการกับงานที่ต้องส่งมอบอย่างเร่งด่วนได้สำเร็จ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำแก่สมาชิกในทีมในการจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 ·    คิดหาวิธีและแนวทางใหม่ ๆ  ในการพัฒนางานได้ในสภาวะที่กดดัน
 
5
 
 ·    วิเคราะห์และประเมินแนวทางเลือกในการจัดการกับปัญหาในสถานการณ์ที่มีความเสี่ยงสูงและ
       มีผลกระทบต่อองค์การ
 ·    ทำงานร่วมกับกลุ่มคนหลายกลุ่มจากภายนอกหน่วยงานที่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันได้
 ·    ช่วยเหลือสมาชิกในทีมและนอกทีมจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้น
 
 
จำนวนผู้ชม 3248 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน