SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง โดยอ้างเหตุเพื่อความเหมาะสม เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม

นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง โดยอ้างเหตุเพื่อความเหมาะสม เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง โดยอ้างเหตุเพื่อความเหมาะสม เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม, บทความ นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง โดยอ้างเหตุเพื่อความเหมาะสม เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม, ตัวอย่าง นายจ้าง เลิกจ้างลูกจ้าง โดยอ้างเหตุเพื่อความเหมาะสม เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม, HR, HRMคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3432/2524

จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเพื่อความเหมาะสมเพราะเหตุที่ สามีโจทก์ไปทำงานกับบริษัทอื่นซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจกับจำเลย เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ตาม มาตรา 49 แห่ง พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522


ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ จำเลยอุทธรณ์ศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า "คดีมีปัญหาวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของจำเลยเพียงข้อเดียวว่า จำเลยเลิกจ้างโจทก์เป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 หรือไม่ ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงว่า โจทก์เริ่มเข้าทำงานกับจำเลยในปี พ.ศ. 2520 เป็นหัวหน้าหน่วยตัวแทนอาชีพต่อมาได้เลื่อนเป็นผู้จัดการฝ่ายขาย กรุงเทพมหานครและครั้งหลังสุดได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการศูนย์ขยายงานสำนักงานใหญ่ 2 ระหว่างทำงานกับจำเลยโจทก์ไม่เคยกระทำผิดข้อบังคับของจำเลย โจทก์มีผลงานดีเด่นเคยได้รับโล่จากจำเลยเนื่องจากมีผลงานสูงสุดอยู่ 1 ปี คือปี พ.ศ. 2522โจทก์สามารถจัดให้จำเลยมีลูกค้าประกันชีวิตได้เป็นจำนวนมากในชั่วระยะเวลาอันสั้น นับว่าโจทก์ได้ปฏิบัติงานจนเป็นผลดีแก่การประกอบธุรกิจของจำเลยเป็นอย่างมาก แต่แล้วอยู่ ๆ จำเลยก็เลิกจ้างโจทก์ โดยอ้างเหตุผลเพียงว่าเพื่อความเหมาะสม โดยจำเลยอ้างเหตุที่ต้องเลิกจ้างโจทก์เพราะสามีโจทก์ไปทำงานในบริษัทอื่นในตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายขาย ซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจกับจำเลย ถ้าให้โจทก์ทำงานกับจำเลยต่อไป ก็จะเป็นอันตรายต่อธุรกิจของจำเลย ศาลฎีกาเห็นว่าการเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่เป็นธรรมนั้น จะต้องพิจารณาจากข้อเท็จจริงเป็นเรื่อง ๆ ไป โจทก์ทำงานกับจำเลยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2520 จนถึงจำเลยเลิกจ้างโจทก์เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2524โจทก์ไม่เคยกระทำผิดข้อบังคับของจำเลย การทำงานของโจทก์มีผลงานดีเด่นเคยได้รับโล่จากจำเลยเนื่องจากมีผลงานสูงสุดประจำปีโจทก์สามารถจัดให้จำเลยมีลูกค้าประกันชีวิตได้เป็นจำนวนมากในชั่วระยะเวลาอันสั้น โจทก์ได้ปฏิบัติงานจนเป็นผลดีแก่การประกอบธุรกิจของจำเลยเป็นอย่างมาก การที่สามีโจทก์ไปทำงานกับบริษัทอื่นซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันในทางธุรกิจกับจำเลยไม่เกี่ยวกับตัวโจทก์ เมื่อจำเลยจ้างโจทก์ทำงานโจทก์ได้ทำงานเป็นผลดีแก่ธุรกิจของจำเลยตลอดมา จำเลยก็ไม่มีเหตุผลอันใดเกี่ยวกับตัวโจทก์และการทำงานของโจทก์ที่จะทำให้จำเลยเลิกจ้างโจทก์ได้ และไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับความเสียหายเนื่องจากสามีโจทก์ไปทำงานกับบริษัทอื่น การที่จำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเพื่อความเหมาะสมเพราะเหตุที่สามีโจทก์ไปทำงานกับบริษัทอื่นซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันทางธุรกิจกับจำเลยเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ตามมาตรา 48"

พิพากษายืน

 

ที่มา : ศาลฎีกา

จำนวนผู้ชม 6135 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ