ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Facilitation (การดำเนินการ)

Facilitation (การดำเนินการ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Facilitation (การดำเนินการ), บทความ Facilitation (การดำเนินการ), ตัวอย่าง Facilitation (การดำเนินการ), HR, HRM


Facilitation  (การดำเนินการ)
   
      ความหมาย  :     การนำและชี้แนะแนวทางให้กับกลุ่มหรือทีมงานในการร่วมคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
                                 การระดมสมองเพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปจากการอภิปรายหรือประชุมร่วมกัน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    เตรียมข้อมูล  อุปกรณ์  และเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
 ·    ไม่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม
 ·    ไม่สามารถทำให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
 
2
 
 ·    ชี้แจงบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม / อภิปราย
 ·    แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุม
 ·    พยายามหาวิธีในการชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
 
3
 
 ·    สร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับสมาชิกในทีม
 ·    ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงเหมือน ๆ กันหรือเท่าเทียมกัน
 ·    วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุมร่วมกัน
 ·    สรุปและชี้แจงประเด็นของการประชุมหรือปัญหาได้อย่างชัดเจน
 
4
 
 ·    กระตุ้นให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 ·    ตั้งคำถามในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ร่วมประชุม
 ·    ควบคุมและชักจูงให้ทุกคนพูดคุยในประเด็นที่ต้องการ
 
5
 
 ·    นำการประชุมภายใต้สถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ที่ต่างกันของสมาชิก
 ·    หาข้อสรุปในการสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน
 ·    สร้างบรรยากาศของความมีส่วนร่วมในเป้าหมายและภารกิจร่วมกัน
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3203 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 07 สิงหาคม 2563

ผู้ใช้งาน 54433 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128454 คน