SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Facilitation (การดำเนินการ)

Facilitation (การดำเนินการ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Facilitation (การดำเนินการ), บทความ Facilitation (การดำเนินการ), ตัวอย่าง Facilitation (การดำเนินการ), HR, HRM


Facilitation  (การดำเนินการ)
   
      ความหมาย  :     การนำและชี้แนะแนวทางให้กับกลุ่มหรือทีมงานในการร่วมคิดแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
                                 การระดมสมองเพื่อนำไปสู่การหาข้อสรุปจากการอภิปรายหรือประชุมร่วมกัน
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    เตรียมข้อมูล  อุปกรณ์  และเอกสารต่าง ๆ ไม่ครบถ้วนถูกต้อง
 ·    ไม่ชี้แนะแนวทางในการดำเนินงานต่าง ๆ กับสมาชิกในทีม
 ·    ไม่สามารถทำให้สมาชิกในกลุ่มร่วมกันคิดและแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน
 
2
 
 ·    ชี้แจงบทบาทของผู้เข้าร่วมประชุม / อภิปราย
 ·    แนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการประชุม
 ·    พยายามหาวิธีในการชักจูงให้สมาชิกในกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็น แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ
 
3
 
 ·    สร้างความรู้สึกเป็นกันเองกับสมาชิกในทีม
 ·    ทำให้ทุกคนได้รับข้อมูลข้อเท็จจริงเหมือน ๆ กันหรือเท่าเทียมกัน
 ·    วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่ได้รับจากการประชุมร่วมกัน
 ·    สรุปและชี้แจงประเด็นของการประชุมหรือปัญหาได้อย่างชัดเจน
 
4
 
 ·    กระตุ้นให้ทุกคนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
 ·    ตั้งคำถามในการตรวจสอบความเข้าใจของผู้ร่วมประชุม
 ·    ควบคุมและชักจูงให้ทุกคนพูดคุยในประเด็นที่ต้องการ
 
5
 
 ·    นำการประชุมภายใต้สถานการณ์ที่มีผลประโยชน์ที่ต่างกันของสมาชิก
 ·    หาข้อสรุปในการสร้างพันธะสัญญาร่วมกัน
 ·    สร้างบรรยากาศของความมีส่วนร่วมในเป้าหมายและภารกิจร่วมกัน
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3537 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ