SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

การฟ้องคดี ต้องเลือกใช้สิทธิ ทางใดทางหนึ่ง

การฟ้องคดี ต้องเลือกใช้สิทธิ ทางใดทางหนึ่ง | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ การฟ้องคดี ต้องเลือกใช้สิทธิ ทางใดทางหนึ่ง, บทความ การฟ้องคดี ต้องเลือกใช้สิทธิ ทางใดทางหนึ่ง, ตัวอย่าง การฟ้องคดี ต้องเลือกใช้สิทธิ ทางใดทางหนึ่ง, HR, HRMฎีกาที่ 238/2545 (มาตรา123,124,125)
 
          ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 123 ถึง 125 มีลักษณะกำหนดให้ลูกจ้างจะต้องเลือกใช้สิทธิทางใดทางหนึ่ง ระหว่างใช้สิทธิฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน หรือจะยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชย การที่โจทก์ยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่าชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าจ้างค้างจ่ายและคาจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี อันเป็นเงินตามสิทธิใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ แล้ว ถือว่าโจทก์เลือกใช้สิทธิที่จะดำเนินการต่อจำเลยด้วยการยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน โจทก์จึงไม่มีสิทธิที่จะนำคดีไปฟ้องต่อศาลแรงงานอีก จนกว่าการดำเนินการของพนักงานตรวจแรงงานจะสิ้นสุดลง เมื่อปรากฏว่าระหว่างที่พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาคำร้องชองโจทก์ โจทก์ได้นำมูลกรณีเลิกจ้างอันเดียวกันนี้ไปฟ้องจำเลยต่อศาลแรงงานอีก ศาลแรงงานจึงไม่มีอำนาจพิจารณาคำฟ้องของโจทก์ที่ฟ้องเงินตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ ดังกล่าว
 
          การที่โจทก์ฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น เป็นการฟ้องเรียกตามสิทธิใน พ.ร.บ. จัดตังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาแรงงานฯ มาตรา 49 มิใช่ฟ้องตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ ศาลแรงงานจึงมีอำนาจพิจารณาพิพากษาในส่วนนี้ได้

 

ที่มา : สมบัติ ลีกัล

จำนวนผู้ชม 2762 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ