ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?

“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ? | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ “บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?, บทความ “บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?, ตัวอย่าง “บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?, HR, HRM


คำพิพากษาฎีกา 4940/2545    ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯไม่ได้ให้คำจำกัดความของคำว่า  “บุตร”  ว่ามีความหมายอย่างไร  เมื่อพิจารณาถึงเจตนารมย์ของกฎหมายดังกล่าวซึ่งเป็นกฎหมายซึ่งออกมาใช้บังคับเพื่อช่วยเหลือลูกจ้างซึ่งเป็นผู้มีฐานะด้อยในทางสังคมเพื่อให้สวัสดิการแก่ลูกจ้างและครอบครัว  ลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ประกันตนส่วนใหญ่มักจะอยู่กันฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรส  ดังนั้น  คำว่า  “บุตร”  ตามมาตรา  73  จึงต้องหมายถึงบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายและรวมถึงบุตรอันแท้จริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกันตนด้วย  เมื่อโจทก์เป็นบุตรอันแท้จริงที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายของ  ส. ผู้ประกันตนซึ่งถึงแก่ความตาย  โจทก์จึงมีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  ส. ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมฯ  มาตรา  73  (2) 
 
หมายเหตุ
                มาตรา  73  ในกรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตายโดยมิใช่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน  ถ้าภายในระยะเวลาหกเดือนก่อนถึงแก่ความตายผู้ประกันตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งเดือน  ให้จ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีตาย  ดังนี้
 
เงินสงเคราะห์กรณีที่ผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย  ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่งผู้ประกันตนทำหนังสือระบุให้เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นั้น  แต่ถ้าผู้ประกันตนมิได้มีหนังสือระบุไว้ก็ให้นำมาเฉลี่ยจ่ายให้แก่สามีภริยา  บิดามารดา  หรือบุตรของผู้ประกันตนในจำนวนที่เท่ากัน
 
ที่มา : สมบัติ ลีกัล
จำนวนผู้ชม 3699 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน