ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123

เลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123, บทความ เลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123, ตัวอย่าง เลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123, HR, HRM

ฎีกาที่  2844/2546  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์  มาตรา  123  กำหนดข้อยกเว้นให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องในระหว่างที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับไว้ใน  (1) ถึง  (5)  แต่ก็มิได้หมายความว่านอกจากข้อยกเว้นดังกล่าวแล้วนายจ้างไม่อาจเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องเพราะเหตุอื่นๆได้อีก  หากนายจ้างมีเหตุผลที่จำเป็นไม่ว่าจะเกิดจากนายจ้างหรือลูกจ้าง  นายจ้างก็ย่อมมีสิทธิที่จะเลิกจ้างลูกจ้างได้  ปรากฏว่าผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเป็นลูกจ้างโจทก์ตามสัญญาจ้างชั่วคราว  อันเป็นนโยบายช่วยเหลือบุตรและญาติเจ้าหน้าที่ซึ่งมีลูกจ้างในโครงการประมาณ  500  คน  เมื่อครบกำหนดสัญญาจ้าง  โจทก์บรรจุลูกจ้างดังกล่าวเป็นพนักงานประจำประมาณ  350  คน  และโจทก์ตั้งคณะทำงานโดยกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจาณณาเพื่อบรรจุลูกจ้างที่เหลือ  แต่ผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดไม่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว  โจทก์ย่อมมีเหตุผลและความชอบธรรมที่จะเลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดได้  นอกจากนี้โจทก์ยังเลิกจ้างลูกจ้างอื่นๆที่ไม่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวด้วย  การที่โจทก์เลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดจึงไม่ใช่เป็นเพราะสาเหตุจาการที่ผู้กล่าวหาทั้งเจ็ดเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องนั้น  ไม่ถือว่าโจทก์มีเจตนากลั่นแกล้งเลิกจ้างผู้กล่าวหาทั้งเจ็ด  แต่เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุผลและจำเป็นมิใช่การกระทำอันไม่เป็นธรรม  ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ฯ  มาตรา  123 
จำนวนผู้ชม 2206 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 22 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55404 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน