SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6

หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6 | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6, บทความ หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6, ตัวอย่าง หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง ตอนที่ 6, HR, HRM


หลักในการเขียนข้อบังคับการทำงานสำหรับนายจ้าง
ตอนที่ 6.........
 
7.คำนึงถึงผลเสียของนายจ้างในระยะยาวเสมอ
 
            บางสถานประกอบการกำหนดข้อบังคับการทำงานในส่วนที่เกี่ยวกับการเข้า-ออกงานของลูกจ้างไว้ดังนี้ “ข้อ 16 พนักงานจะต้องเข้างานไม่เกินเวลา 08.00 น. และออกจากงานเวลา 17.00 น. การเข้างานสายแต่ไม่เกิน 08.15 น. อนุโลมให้โดยไม่ถือว่ามาสาย และไม่ถูกตัดค่าจ้างตามเวลาที่มาสาย การเข้างานหลังจาก 08.15 แต่ไม่เกิน 08.45 น.ให้หักค่าจ้างตามเวลาที่มาสายการมาทำงานสายหลังจาก 08.30 น.ให้ถือว่าขาดงานครึ่งวันและต้องถูกตัดค่าจ้างครึ่งวันทำงาน” การเขียนข้อบังคับการทำงานเช่นนี้มีผลดังต่อไปนี้ สำหรับประโยคที่ว่า “การเข้างานสายแต่ไม่เกิน 08.15 น. อนุโลมให้โดยไม่ถือว่ามาสาย” หมายความว่า หากเข้างานไม่เกิน 08.15 น. ไม่มีความผิดหรือโทษใดๆ ตามข้อบังคับการทำงาน จึงไม่แตกต่างอะไรกับการมีเนื้อหาของระเบียบว่า บริษัทนี้มีเวลาเข้างาน 08.15 น. ดังนั้น เวลาเข้างานที่กำหนดไว้ 08.00 น. จึงไม่มีความหมายใดในภาคปฏิบัติ และในความเป็นจริงเมื่อย้อนไปดูข้อมูลเก่าๆ ของฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับการเข้า – ออกงานของพนักงานย้อนหลังไป 2 ปีเฉลี่ยแล้ว ปรากฏว่า จำนวน16% เข้างานระหว่าง 07.00 น. ไม่เกิน 08.00 น. จำนวน 80% เข้างานระหว่าง 08.00 – 08.15 น. ส่วนที่มาหลังจาก 08.15 น. มีประมาณ 3 – 4% ฝ่ายจัดการจึงกำหนดข้อบังคับการทำงานใหม่ว่า “พนักงานจะต้องเข้างานไม่เกินเวลา 08.00 น. และออกจากงานเวลา 17.00 น.” ไม่มีการอนุโลมอีกต่อไป ปรากฏว่า หลังจากนั้น 6 เดือนมาดูข้อมูลใหม่กลายเป็นว่า จำนวน 85% เข้างานระหว่าง 07.00 – 08.00 น. เลยทีเดียวสำหรับประโยคที่ว่า “การมาทำงานสายหลังจาก 08.30 น. ให้ถือว่าขาดงานครึ่งวันและต้องถูกตัดค่าจ้างครึ่งวัน” เกิดผลในความเป็นจริงว่า มีพนักงานจำนวนหนึ่ง (ที่ค่อนข้างจะหัวหมอ) มักเห็นโอกาสว่า ในเมื่อเช้าวันนี้ตนมีความขัดข้องไม่ว่ามาจากสาเหตุการจราจร หรือฝนฟ้าตก หรือเพราะเป็นนิสัยถาวร (สันดาน) อาจจะมาสายเกินกว่า 08.30 น. ก็เลยถือโอกาสลาป่วย 1 วันเสียเลย ซึ่งบริษัทนายจ้างก็จะขาดแรงงานไป 1 วันเต็ม ฝ่ายจัดการจึงแก้ไขข้อบังคับการทำงานในส่วนนี้เป็นว่า “การเข้างานหลัง 08.00 น. ถือว่ามาสาย และต้องถูกตัดค่าจ้างตามจำนวนเวลาที่มาสาย” หลังจากนั้นไม่นานนักสถิติของลูกจ้างที่ขอลาป่วย 1 วันในรอบเดือนเมื่อเทียบกับเดือนก่อนในปีเดียวกัน และเทียบกับเดือนเดียวกันในปีก่อนก็ลดอย่างเห็นได้ชัด สรุปแล้วข้อบังคับการทำงานเกี่ยวกับการเข้า-ออกงานของบริษัทก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นว่า “พนักงานจะต้องเข้างานไม่เกินเวลา 08.00 น. และออกจากงานเวลา 17.00 น. การเข้างานหลัง 08.00 น. ถือว่ามาสายและต้องถูกตัดค่าจ้างตามจำนวนเวลาที่มาสาย” ซึ่งสั้น กระชับ ชัดเจนดี เป็นคุณแก่ลูกจ้างมากกว่าเดิม ทั้งช่วยให้พนักงานมาทำงานเร็วขึ้นเป็นจำนวนมาก และช่วยลดอัตราการลาป่วย (อย่างเป็นเท็จ) อีกด้วย
 
 
ที่มา : สมบัติ ลีกัล
 
เรื่องโดย : เกรียงไกร  เจียมบุญศรี
 
25/4/2549
จำนวนผู้ชม 2551 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ