SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Human Relations (มนุษยสัมพันธ์)

Human Relations (มนุษยสัมพันธ์) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Human Relations (มนุษยสัมพันธ์), บทความ Human Relations (มนุษยสัมพันธ์), ตัวอย่าง Human Relations (มนุษยสัมพันธ์), HR, HRM


Human  Relations  (มนุษยสัมพันธ์)
   
      ความหมาย  :     การสร้างความเป็นมิตรหรือความสัมพันธ์เชิงบวกกับบุคคลอื่นโดยการเริ่มต้นทักทาย   การสนับ
                                   สนุนและช่วยเหลือ การรักษาและ พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รวมทั้งการให้เกียรติบุคคล
                                   อื่น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สนใจที่จะสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จัก
 ·    ไม่สามารถควบคุมกิริยาท่าทางและน้ำเสียงเมื่อต้องเผชิญปัญหาในการ
 ·     ติดต่อประสานงานกับผู้อื่น
 ·    ไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 
2
 
 ·     เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนเท่าที่จำเป็น
 ·    รับฟังปัญหาของผู้อื่นอย่างเห็นอกเห็นใจ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เป็นบางครั้ง
 
3
 
 ·    เริ่มต้นสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนอยู่เสมอ
 ·    ยอมรับฟังความคิดเห็นและปัญหาต่าง ๆของผู้อื่น
 ·    เสนอแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
 
4
 
 ·    แสวงหาโอกาสในการทำความรู้จักกับเพื่อนใหม่
 ·    เต็มใจที่จะให้การสนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกภายในและภายนอกทีม
 ·    รักษาความสัมพันธ์อันดีกับสมาชิกภายในและภายนอกทีมอยู่เสมอ
 
5
 
 ·    สร้างและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนใหม่ได้ในทุกกลุ่ม/ระดับ
 ·    รับรู้และเข้าใจเหตุผลในการแสดงพฤติกรรมของแต่ละคน
 ·    ปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทาง และน้ำเสียงให้เหมาะสมกับบุคคลที่ติดต่อได้ในทุกกลุ่ม/ระดับ
 ·    ให้คำปรึกษาแนะนำและแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคคลทั้งภายในและภายนอกทีม
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4060 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ