SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ลูกจ้างทำสัญญาไว้กับนายจ้าง ว่าไม่เรียกร้อง ค่าชดเชย

ลูกจ้างทำสัญญาไว้กับนายจ้าง ว่าไม่เรียกร้อง ค่าชดเชย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ลูกจ้างทำสัญญาไว้กับนายจ้าง ว่าไม่เรียกร้อง ค่าชดเชย, บทความ ลูกจ้างทำสัญญาไว้กับนายจ้าง ว่าไม่เรียกร้อง ค่าชดเชย, ตัวอย่าง ลูกจ้างทำสัญญาไว้กับนายจ้าง ว่าไม่เรียกร้อง ค่าชดเชย, HR, HRM


ฎีกาที่ 3129/2525
 
ลูกจ้างทำสัญญาไว้กับนายจ้างว่าไม่เรียกร้องค่าชดเชยอันต่างไปจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นโมฆะ ใช้บังคับไม่ได้
 
*********************************************************************
 
ความเห็นประกอบ :
 
ดังนั้น ในประเด็นดังกล่าวข้างต้น เมื่อนายจ้างคิดที่จะหลีกเลี่ยง หรือเอาเปรียบแรงงาน ในเรื่องการจ่ายค่าชดเชย กรณีเลิกจ้างไม่เป็นธรรม โดยการกำหนดข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน จึงไม่มีผลบังคับตามกฎหมาย ลูกจ้าง จึงมีสิทธิได้รับค่าชดเชย ตามมาตรา 118 ( พรบ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541)
จำนวนผู้ชม 2373 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ