SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง)

Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง), บทความ Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง), ตัวอย่าง Independent (การทำงานได้ด้วยตนเอง), HR, HRM


Independent  (การทำงานได้ด้วยตนเอง)
   
      ความหมาย  :     ความสามารถในการบริหารงาน  และการจัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง  โดยไม่จำเป็น
                                   ต้องอาศัยแนวคิดหรือคำแนะนำจากบุคคลอื่น
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    ไม่สามารถทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
 ·    สอบถามความคิดเห็นของผู้อื่นเสมอก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานจริง
 ·    ไม่พยายามหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
 ·    รายงานปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้หัวหน้างานทราบและแก้ไขทุกครั้ง
 
2
 
 ·    ทำงานได้สำเร็จโดยต้องอาศัยคำแนะนำจากหัวหน้างานและทีมงานบ้างเป็นบางครั้ง
 ·    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานประจำวันตามวิธีการที่กำหนดได้ด้วยตนเอง
 
3
 
 ·    จัดการงานต่าง ๆ ได้สำเร็จด้วยตนเอง โดยไม่ต้องได้รับคำปรึกษาแนะนำจากหัวหน้างานหรือทีม
      งาน
 ·    แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับสมาชิกในทีมงานได้ด้วยตนเอง
 ·    แสดงจุดยืนในความคิดของตนเองที่คิดว่าถูกต้อง
 
4
 
 ·    แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อหลาย ๆ หน่วยงานได้ด้วยตนเอง
 ·    กำหนดและเลือกแนวทางเลือกสู่ความสำเร็จของงานได้อย่างอิสระ
 ·    กล้าตัดสินใจที่จะกระทำ หรือไม่กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
 
5
 
 ·    บริหารงานในระดับนโยบายและมีผลต่อการดำเนินธุรกิจขององค์การได้สำเร็จด้วยตนเอง
 ·    นำทรัพยากรต่าง ๆ ที่มีอยู่มาประยุกต์ใช้ในการทำงานได้สำเร็จ
 ·    แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากภายในและภายนอกทีมงานได้สำเร็จด้วยตนเอง
 ·    กระตุ้นจูงใจให้สมาชิกในทีมสามารถทำงานต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3383 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ