SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน ที่ตกเป็นโมฆะ

ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน ที่ตกเป็นโมฆะ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน ที่ตกเป็นโมฆะ, บทความ ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน ที่ตกเป็นโมฆะ, ตัวอย่าง ข้อตกลงในสัญญาจ้างแรงงาน ที่ตกเป็นโมฆะ, HR, HRM


ฎีกาที่ 6965/2542
 
 ข้อตกลงในสัญญาระบุว่า ในระหว่างสัญญาหรือนับจากวันสิ้นสุดสัญญาต่อไปอีก 5 ปี ลูกจ้างจะต้องไม่ทำงานหรือมีหุ้นในบริษัทอื่นซึ่งเป็นคู่แข่งทางการค้าของนายจ้าง เป็นข้อตกลงที่รักษาผลประโยชน์ของนายจ้างฝ่ายเดียวและเกินสมควร จึงขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150
จำนวนผู้ชม 2639 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ