ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน

ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน, บทความ ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน, ตัวอย่าง ความรับผิดชอบของลูกจ้างต่อความปลอดภัยในสถานที่ทำงาน, HR, HRM


ตามกฎหมายนายจ้างจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของลูกจ้าง โดยนายจ้างจะเป็นผู้รับผิดขอบค่าเสียหาย และ ค่าทดแทนให้กับลูกจ้าง
ความเป็นจริงลูกจ้างคือผู้ที่สามารถป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากการทำงานได้ดีที่สุด 
         การที่จะทำให้ลูกจ้างตระหนักถึงความรับผิดชอบในความปลอดภัยในการทำงานนั้น นายจ้างควรจะจัดฝึกอบรมกันตั้งแต่การปฐมนิเทศก่อนเข้าทำงานและจัดอบรมอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างปฏิบัติงาน
 
หัวข้อต่างๆที่นายจ้างควรมีการจัดฝึกอบรมให้ลูกจ้างให้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความความปลอดภัย
 1. อบรมให้ทราบถึงสาเหตุที่จะก่อให้เกิดอันตรายในที่ทำงาน เมื่อเขาทราบถึงสาเหตุแล้วก็สามารถที่จะป้องกันตนเองและ เพื่อนร่วมงานจากอันตรายได้
 2. อบรมให้สามารถแก้ไขและรายงานผู้บริหารถึงสภาวะที่อาจก่อให้เกิดอันตรายในการทำงาน
 3. อบรมให้สามารถให้คำแนะนำฝ่ายบริหารให้หาทางป้องกันและ กำจัดสิ่งที่อาจก่อให้เกิดอันตราย เนื่องจากลูกจ้างเป็นคนที่เห็นถึงปัญหาในการทำงาน และ ทราบถึงแนวทางที่จะป้องกัน
 4. อบรมให้ลูกจ้างคิดก่อนที่จะทำ คนส่วนใหญ่มักจะทราบถึงผลที่จะเกิดขึ้นแต่ยังเลือกที่จะเสี่ยง คุณจึงต้องทำความเข้าใจกับลูกจ้าง ให้คำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นและ ต้องมีส่วนร่วมรับผิดชอบในผลนั้นๆ
 5. อบรมให้ลูกจ้างเคารพกฎระเบียบในการปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย โดยต้องมีการบังคับใช้กฎอย่างจริงจัง และมีการลงโทษหากมีการฝ่าฝืน
 6. มีการฝึกอบรมให้ลูกจ้างปฏิบัติงานตามขั้นตอนต่างๆอย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความปลอดภัย
 7. เมื่อมีการอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยลูกจ้างจะต้องมีส่วนร่วมและสามารถนำไปปฏิบัติจริงได้ในการทำงาน
 8. มีการจัดอุปกรณ์ให้ลูกจ้างสวมใส่เพื่อป้องกันอันตรายต่างๆรวมทั้งมีการดูแลและซ่อมแซม
 9. อบรมให้ลูกจ้างทำความสะอาดพื้นที่ในการทำงาน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น
 10. อบรมให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์ให้อยู่ในที่ๆถูกต้องและไม่มีการเปิดเครื่องจักรเมื่ออุปกรณ์ไม่อยู่ในตำแหน่งที่ปลอดภัย
 11. มีการจัดอบรมการใช้อุปกรณ์ในการยกและไม่ยกของหนักโดยไม่มีการป้องกัน หากมีความจำเป็นต้องมีการจัดอบรมถึงวิธีการยกที่ถูกต้อง
 
การปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัยในสถานที่ทำงานจะประสบความสำเร็จก็ต่อเมื่อฝ่ายบริหารและฝ่ายปฏิบัติงาน รับผิดชอบในหน้าที่และ ตระหนักถึงความปลอดภัยในทุกขั้นตอนการทำงาน
 
 
 
ที่มา : วันสต๊อปเอ็ชอาร์
จำนวนผู้ชม 3199 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55415 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน