SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

ความ(ไม่)ปลอดภัยในการทำงานเรื่อง การป้องกันไฟ

ความ(ไม่)ปลอดภัยในการทำงานเรื่อง การป้องกันไฟ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ ความ(ไม่)ปลอดภัยในการทำงานเรื่อง การป้องกันไฟ, บทความ ความ(ไม่)ปลอดภัยในการทำงานเรื่อง การป้องกันไฟ, ตัวอย่าง ความ(ไม่)ปลอดภัยในการทำงานเรื่อง การป้องกันไฟ, HR, HRMสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะลูกจ้างทำงานส่วนใหญ่จะส่งผลทำให้ลูกจ้างต้องรับอันตราย บาดเจ็บ หรือเสียชีวิตจากการทำงานที่ตนไม่มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน และวิธีป้องกันให้ถูกต้องตามมาตรฐานด้านความปลอดภัยต่างๆ  ซึ่งความไม่ปลอดภัยที่สร้างความเสียหายได้รุนแรงและส่งผลกระทบต่อลูกจ้าง สถานประกอบการ เศรษฐกิจ และสังคม  คือ อัคคีภัย หรือ ภัยจากไฟ   โดยกฎหมายได้กำหนดให้นายจ้างต้องดำเนินการเตรียมการป้องกัน พร้อมทั้งต้องจัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับเพลิงไหม้ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทำงานของลูกจ้าง  ซึ่งกฎหมายได้วางมาตรการไว้เป็นสองส่วน คือ มาตรการป้องกัน และมาตรการระงับอัคคีภัย   ซึ่งสามารถแยกประเภทของเพลิงต่าง ๆ  ออกมา   4 ประเภท ดังนี้

 “เพลิงประเภท เอ” หมายความว่าเพลิงที่เกิดจากเชื้อเพลิงธรรมดา เช่น ไม้  ผ้า  กระดาษ  ยาง พลาสติก
 “เพลิงประเภท บี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากของเหลวติดไฟก๊าซและน้ำมันประเภทต่าง  ๆ
 “เพลิงประเภทซี”หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือวัตถุที่มีกระแสไฟฟ้า
 “เพลิงประเภท ดี” หมายความว่า เพลิงที่เกิดจากโลหะต่างที่ติดไฟแมกนีเซียม เซอร์โดเนียม  ไทเทเนียม
 
          กรณีการป้องกันไฟมีหลักสำคัญ คือ  การแยกองค์ประกอบของไฟออกจากกัน เช่น   การเก็บวัตถุติดไฟไว้เท่าที่จำเป็น  และสถานที่ห่างจากแหล่งกำเนิดของการติดไฟ การวางระเบียบในการเชื่อมการตัด การจัดให้มีการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานล่อแหลมต่อการติดไฟ    การป้องกันระบบไฟฟ้าลัดวงจร  เป็นต้น ซึ่งตามกฎหมายแรงงานได้กำหนดให้นายจ้างต้องปฏิบัติในเรื่องการป้องกันแหล่งก่อเกิดการกระจายตัวของความร้อนดังนี้
 
1.      ป้องกันมิให้เกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
 
2.      ป้องกันมิให้เกิดอัคคีภัยจากเครื่องยนต์   หรือปล่องไฟเพื่อมิให้เกิดลูกไฟ   หรือเขม่าไฟกระเด็นถูกวัตถุที่ติดไฟได้   เช่น   นำวัตถุไฟออกจากบริเวณนั้น   หรือกำจัดทำที่คอบป้องกันลูกไฟ   หรือเขม่าไฟ
 
3.      ป้องกันอัคคีภัยที่เกิดจากการแผ่รังสีการนำ   หรือการพาความร้อนจากแหล่งกำเนิดความร้อนสูงไปสู่วัสดุติดไฟได้ง่าย เช่น จัดทำฉนวนหุ้มหรือปิดกั้น
 
4.      ป้องกันอัคคีภัยจากการทำงานที่เกิดจากการเสียดทานของเครื่องจักร   เครื่องมือที่เกิดประกายไฟ    หรือความร้อนสูงอาจทำให้เกิดการลุกไหม้ได้   เช่น   การซ่อมบำรุง   หรือหยุดพักการใช้งาน
 
5.      เพื่อป้องกันการสะสมของไฟฟ้าสถิตย์ให้ต่อสายดินกับถัง  หรือท่อน้ำมันเชื้อเพลิง  สารเคมี   หรือของเหลวไวไฟ    โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า
 
          นอกจากนี้ในกฎหมายยังมีข้อกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีแผนป้องกันภัยในสถานประกอบการโดยให้นิยามของ  “แผนป้องกัน และระงับอัคคีภัย   หมายถึง  แนวทางปฏิบัติที่จะใช้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย” ซึ่งนายจ้างมีหน้าที่ต้องเก็บแผนป้องกัน และระงับอัคคีภัยไว้   ณ สถานที่ทำงานพร้อมให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ อันได้แก่  การตรวจตรา การอบรม   การรณรงค์ป้องกันอัคคีภัย  การดับเพลิง   การอพยพหนีไฟ   การบรรเทาทุกข์ และการปฏิรูปฟื้นฟูเมื่อเกิดอัคคีภัยขึ้นแล้ว
 
          การดำเนินการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้จึงเป็นการเตรียมการป้องกันเพื่อมิให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้น  รวมถึง  การเตรียมการเพื่อรองรับเหตุการณ์อาจเกิดเพลิงไหม้ หรือเมื่อเกิด      เพลิงไหม้  โดยจะสามารถสังเกตุเห็นได้ว่า หน่วยงานต่าง ๆ ในปัจจุบันที่มีบุคลากรอยู่รวมกันจำนวนมากบนอาคารสูง หรือศูนย์การค้าที่เป็นแหล่งชุมนุมของคนจำนวนมาก ๆ จะมีการซ้อมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟอยู่เป็นประจำทุกปี  เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกจ้างหรือกลุ่มบุคคลที่เข้าไปใช้บริการ  ซึ่งจะทำให้สามารถป้องกันได้อย่างเป็นระบบ และสามารถระงับอัคคีภัยได้รวดเร็ว   ลดการสูญเสียทรัพย์สิน  และที่สำคัญคือ  มิให้เป็นอันตรายต่อชีวิต  และร่างกายของคนนั้นเอง 
 
 
ที่มา : วันสต๊อปเอ็ชอาร์
 
จำนวนผู้ชม 4482 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ