ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง : Employer's Right & Duty

สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง : Employer's Right & Duty | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง : Employer's Right & Duty, บทความ สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง : Employer's Right & Duty, ตัวอย่าง สิทธิหน้าที่ของนายจ้าง : Employer's Right & Duty, HR, HRMสิทธิหน้าที่ของนายจ้าง ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างไว้ใน บรรพ 3 ลักษณะ 6 จ้างแรงงาน มาตรา 575 – 586 สรุปได้ดังนี้

1. นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
- คำว่า “ค่าจ้าง” นั้นเดิมอาจเป็น เงิน หรือ เงินและสิ่งของก็ได้ แต่ในปัจจุบันกฎหมายกำหนดว่า ค่าจ้าง ต้องเป็น “เงิน” เท่านั้น
- นายจ้างยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง แม้ว่าลูกจ้างจะไม่ได้ทำงานให้กับนายจ้าง โดยมิได้เป็นเพราะความผิดของฝ่ายลูกจ้าง เว้นแต่ นายจ้างต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว เนื่องจากเหตุสุดวิสัย

2. นายจ้างมีสิทธิมอบงานให้ลูกจ้างทำ
ลูกจ้างมีหน้าที่ทำงานให้แก่นายจ้าง ส่วนนายจ้างจะมอบงานให้ลูกจ้างทำหรือไม่ เป็นสิทธิของนายจ้าง ไม่ใช่หน้าที่ ตราบใดที่นายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจะมอบงานให้ลูกจ้างทำหรือไม่ก็ได้ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2850 / 2525)

3. นายจ้างจะโอนลูกจ้างไปเป็นลูกจ้างบุคคลอื่น ลูกจ้างต้องยินยอม
การโอนย้ายลูกจ้างในลักษณะนี้มีข้อควรพิจารณาคือ
- ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ่างเสียก่อน หากสั่งให้ลูกจ้างไปเป็นลูกจ้างบริษัทอื่น แต่ลูกจ้างไม่ไป ไม่ถือว่าจงใจขัดคำสั่ง
- ลูกจ้างควรได้ทำงานในตำแหน่งหน้าที่ และได้รับค่าตอบแทนไม่ต่ำกว่าเดิม เว้นแต่ลูกจ้างยินยอม
- ลูกจ้างควรได้รับสิทธิการนับอายุงานต่อเนื่องจากอายุงานเดิม

ทั้งนี้ หากนายจ้างสั่งให้ลูกจ้างไปช่วยงานบุคคลอื่นทำงานเป็นการชั่วคราว ไม่ได้ตัดโอนไปเป็นลูกจ้างของบุคคลอื่น ไม่ถือเป็นการเปลี่ยนตัวนายจ้าง (คำพิพากษาฎีกาที่ 2922 / 2523

 

ที่มา : HRMLAWYER

จำนวนผู้ชม 2872 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 17 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128501 คน