ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

จ้างแรงงาน : Hire of Service

จ้างแรงงาน : Hire of Service | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ จ้างแรงงาน : Hire of Service, บทความ จ้างแรงงาน : Hire of Service, ตัวอย่าง จ้างแรงงาน : Hire of Service, HR, HRMจ้างแรงงาน


เป็นสัญญาในทางแพ่ง ซึ่งเกิดจากความตกลงโดยสมัครใจ ของบุคคลสองฝ่ายที่แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธ์ต่อกัน โดยฝ่ายหนึ่งตกลงทำงาน  และอีกฝ่ายหนึ่งตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้ การตกลงจะต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ ปราศจากการหลอกลวง สำคัญผิด หรือถูกข่มขู่ ซึ่งทำให้สัญญาไม่เป็นผลหรือไม่สมบูรณ์

ลักษณะสำคัญของสัญญาจ้างแรงงาน


1. สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่างตอบแทน
2. สัญญาจ้างแรงงานมีคู่สัญญา 2 ฝ่าย
3. จ้างแรงงานเรียกคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งว่า “ลูกจ้าง” และอีกฝ่ายหนึ่งว่า “นายจ้าง”
4. ลูกจ้างตกลงทำงานให้แก่นายจ้าง และนายจ้างตกลงจ่ายสินจ้างหรือค่าจ้างตอบแทนการทำงานให้
5. ลูกจ้างต้องทำงานตามคำสั่งภายใต้การควบคุมบังคับบัญชาของนายจ้าง
6. จ้างแรงงานเป็นสัญญาที่ทำขึ้นโดยถือความสำคัญในตัวบุคคลที่เป็นคู่สัญญา
7. สัญญาจ้างแรงงาน เป็นสัญญาไม่มีแบบ (สมบูรณ์โดยไม่จำเป็นต้องทำเป็นหนังสือ)
8. ลูกจ้างและนายจ้างตกลงกำหนดเงื่อนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง การทำงาน ค่าจ้างและสวัสดิการอื่นๆ
9. หลักตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์บรรพ 3 ลักษณะ 6 ไม่ใช่กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน คู่สัญญาจึงตกลงเป็นอย่างอื่นได้

 

ที่มา : HRMLAWER

จำนวนผู้ชม 3951 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 20 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55398 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน