SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Listening (การรับฟัง)

Listening (การรับฟัง) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Listening (การรับฟัง), บทความ Listening (การรับฟัง), ตัวอย่าง Listening (การรับฟัง), HR, HRM


Listening  (การรับฟัง)
   
      ความหมาย  :     การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เหตุการณ์  และความรู้สึกต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้อื่นอย่างตั้งใจและเต็มใจ
                                 รวมทั้งการไม่พูดสอดแทรกและขัดจังหวะในระหว่างการพูด
                                          
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    แสดงออกด้วยท่าทางที่ไม่สนใจในการรับฟังข้อมูลข่าวสารจากผู้อื่น
 ·    พูดสอดแทรกและแดงความคิดเห็นส่วนตัวในขณะที่ผู้อื่นกำลังพูดเสมอ
 ·    หลีกเลี่ยงและปฏิเสธที่จะรับฟังปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากผู้อื่น
 
2
 
 ·    รับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของตนเท่าที่จำเป็น
 ·    แสดงข้อโต้แย้งหากไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่ผู้อื่นพูดเป็นบางครั้ง
 ·    ไม่สอบถามและซักถามข้อมูลและรายละเอียดเพิ่มเติมจากการฟัง
 
3
 
 ·    รับฟังข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานของตนเองและสมาชิกในทีม
 ·    ซักถามข้อมูลในส่วนที่ต้องมีผลประโยชน์ร่วมด้วย
 ·    ไม่พูดสอดแทรกหรือขัดจังหวะผู้พูดในขณะกำลังแสดงความคิดเห็น
 
4
 
 ·    รับฟังปัญหาและเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับงานหรือผลประโยชน์ของตน
 ·    แสดงออกด้วยท่าทางและน้ำเสียงที่กำลังสนใจในสิ่งที่ผู้อื่นพูด
 ·    ตรวจสอบความเข้าใจตรงกันของผู้พูดกับสิ่งที่รับฟัง
 
5
 
 ·    รับฟังความคิดเห็นต่าง ๆ ที่มีมุมมองแตกต่างไปจากตนเองอย่างตั้งใจ
 ·    วิเคราะห์ข้อมูลและแสดงความคิดเห็นเมื่อถูกซักถามในขณะที่กำลังรับฟัง
 ·    จูงใจให้ผู้พูดเล่าเหตุการณ์และปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
 
 
จำนวนผู้ชม 3223 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ