SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

อายุความ ค่าจ้างค้างจ่าย

อายุความ ค่าจ้างค้างจ่าย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ อายุความ ค่าจ้างค้างจ่าย, บทความ อายุความ ค่าจ้างค้างจ่าย, ตัวอย่าง อายุความ ค่าจ้างค้างจ่าย, HR, HRMคดีแดงที่  7613-7626/2548

นายอำนาจ แทนสกุล โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงแรมวิเศษ กับพวก จำเลย

 

ป.พ.พ. มาตรา 193/34 (9)
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5

 

ค่าจ้างค้างจ่ายเป็นเงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน ซึ่งนายนายจ้างยังไม่ได้จ่ายให้แก่ลูกจ้าง จึงเป็นค่าจ้าง ซึ่ง ป.พ.พ. บัญญัติอายุความที่ลูกจ้างเรียกเอาค่าจ้างมีกำหนด 2 ปี ไว้โดยเฉพาะแล้วในมาตรา 193/34 (9)

 

…………………..……………………………………………………………..

 

 

(จรัส พวงมณี - ชวลิต ยอดเณร - หัสดี ไกรทองสุก )

 

ศาลแรงงานกลางภาค 8 - นายวิชิต ทัศนานุกุลกิจ

ศาลอุทธรณ์ -

จำนวนผู้ชม 3214 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ