SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต, บทความ กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต, ตัวอย่าง กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต, HR, HRMหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีเสียชีวิต


ขอรับเงิน

- กท.16
- ใบมรณะบัตร
- ใบชันสูตรศพ
- หลักฐานการไปทำงานของลูกจ้าง
- หลักฐานแสดงการเป็นลูกจ้าง เช่น ใบสมัครงาน หลักฐานการจ่ายค่าจ้าง
- สำเนาบันทึกประจำวันตำรวจ หรือการแจ้งความคนสูญหาย
- สำเนาทะเบียนบ้านและสูติบัตรของบุตรของลูกจ้าง
- สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรสของบิดา มารดา สามี หรือภรรยาของลูกจ้าง

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 3235 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ