SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, บทความ กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, ตัวอย่าง กองทุนเงินทดแทน : หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย, HR, HRMหลักฐานที่ต้องใช้ยื่นเรื่อง กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย


ขอรับเงินค่ารักษาพยาบาล

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

ขอรับเงินค่าทดแทนหยุดงานติดต่อกันเกิน 3 วันขึ้นไป

1. กรณีขอรับค่าทดแทนหยุดงานจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. กรณีขอรับเงินค่าทดแทนหยุดงานจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะหรือสมรรถภาพในการทำงาน

1. ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. ขอรับเงินค่าทดแทนกรณีสูญเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

ขอรับเงินค่าฟื้นฟูหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย

1. ขอรับเงินค่าฟื้นฟูจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
2. ขอรับเงินค่าฟื้นฟูจากอุบัติเหตุนอกสถานที่ทำงาน
         - กท.16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

 

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 2763 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ