SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพลภาพเนื่องจากการทำงาน

กองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพลภาพเนื่องจากการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพลภาพเนื่องจากการทำงาน, บทความ กองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพลภาพเนื่องจากการทำงาน, ตัวอย่าง กองทุนเงินทดแทน : กรณีทุพลภาพเนื่องจากการทำงาน, HR, HRMกรณีทุพลภาพเนื่องจากการทำงาน


เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง

สิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับ คือ ค่าทดแทนเป็นรายเดือนละ 60% ของค่าจ้างรายเดือน โดยจ่ายตามประเภททุพพลภาพแต่ไม่เกิน 15 ปี

หลักฐานที่ต้องใช้ในการขอรับเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน คือ

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน
         - กท. 16
         - ใบรับรองแพทย์
2. กรณีอุบัติเหตุเนื่องจากการทำงานนอกสถานที่ทำงาน
         - กท. 16
         - ใบรับรองแพทย์
         - บัตรลงเวลาทำงาน
         - หลักฐานการออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
         - บันทึกประจำวันตำรวจ

 

แหล่งที่มา :  สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 3241 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ