SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน, บทความ กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน, ตัวอย่าง กองทุนเงินทดแทน : ค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน, HR, HRMค่ารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตรายจากการทำงาน

เงื่อนไข คือ ได้รับสิทธิทันทีเมื่อเข้าเป็นลูกจ้าง สิทธิการรักษาพยาบาลจะได้รับเท่าที่จ่ายจริงตามความจำเป็นแต่ไม่เกิน 35,000 บาท ต่อจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วย 1 ครั้งหากเกินกว่า35,000 ให้เบิกเพิ่มตามเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวงได้อีกไม่เกิน 50,000บาทแต่ต้องไม่เกิน200,000 บาท

 

แหล่งที่มา : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 3079 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ