ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ)

Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ), บทความ Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ), ตัวอย่าง Presentation Skills (ทักษะการนำเสนอ), HR, HRM


Presentation  Skills  (ทักษะการนำเสนอ)
   
      ความหมาย  :     การอธิบายและชี้แจงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิธีการแสดงออกให้
                                 เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง  ตลอดจนการประเมินผลเพื่อพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    จัดเตรียมเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ไม่พร้อมก่อนนำเสนอ
 ·    ไม่มีการวิเคราะห์ลักษณะของกลุ่มผู้ฟัง
 ·    ใช้แนวทางและวิธีการเดิม ๆ ในการนำเสนอ
 ·    ไม่สามารถนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ฟังเข้าใจ
 
2
 
 ·    จัดเตรียมเอกสาร สื่อ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ให้พร้อมก่อนนำเสนอ 
 ·    อธิบายข้อมูลต่าง ๆ ได้ชัดเจน แต่ไม่สามารถยกตัวอย่างให้เห็นภาพได้
 ·    ตอบข้อคำถามไม่ชัดเจนในบางประเด็น
 
3
 
 ·    วิเคราะห์ระดับของกลุ่มผู้ฟังก่อนนำเสนอ
 ·    ปรับเปลี่ยนกิริยาท่าทางและน้ำเสียงได้อย่างเหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
 ·    ตอบข้อสักถามของผู้ฟังได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น
 ·    ซักถามผู้ฟังเพื่อตรวจสอบความเข้าใจในการนำเสนอ
 
4
 
 ·    ปรับเปลี่ยนวิธีการนำเสนอให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้ฟัง
 ·    ยกตัวอย่างจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นให้ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพ
 ·    ประเมินการนำเสนอของตนเองจากกลุ่มผู้ฟังอยู่เสมอ
 ·    หาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงแนวทางนำเสนออยู่ตลอดเวลา
 
5
 
 ·    กระตุ้นและจูงใจให้ผู้ฟังเกิดความสนใจสิ่งที่นำเสนอ
 ·    สร้างบรรยากาศและเปิดโอกาสให้ผู้ฟังมีส่วนร่วมในการนำเสนอ
 ·    อ้างอิงบุคคล เวลา สถานที่ และประสบการณ์ที่บรรลุผลสำเร็จให้แก่ผู้ฟังเข้าใจและเห็นภาพ     
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 3897 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน