SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้, บทความ กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้, ตัวอย่าง กรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้, HR, HRMกรณีขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้

สิทธิที่จะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้
ได้รับในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง โดยได้รับตามที่หยุดงานจริงตามคำสั่งแพทย์ ไม่เกิน 90 วัน / ครั้ง และรวมกันไม่เกิน 180 วัน / ปี เว้นแต่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังจะได้รับเงินทดแทนการขาดรายได้ไม่เกิน 365 วัน

หมายเหตุ : กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้หลังจากที่ลูกจ้างใช้สิทธิตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานแล้ว

หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นขอรับเงินทดแทนการขาดรายได้
- แบบขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01)
- ใบรับรองแพทย์ซึ่งระบุวันที่ให้หยุดงาน
- หนังสือรับรองของนายจ้าง

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 6814 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ