SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน)

กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน), บทความ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน), ตัวอย่าง กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน), HR, HRMกรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน)

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมได้ในกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนครั้ง ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล


หมายเหตุ เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการในช่วงแรกที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิแต่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้โดยออกใบนัดให้มารักษาเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)ผู้ประกันตนสามารถไปใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมใดๆก็ได้โดยนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์และใบนัดจากสถานพยาบาลตามบัตรที่แสดงวันนัดเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)มาเบิกได้จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งละ 200 บาทปีละไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2549


หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม
-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (2-16)
- ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ
-ใบนัดจากสถานพยาบาลตามบัตรฯที่แสดงคิวนานเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)
-กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 5688 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ