ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน)

กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน), บทความ กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน), ตัวอย่าง กรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน), HR, HRMกรณีทันตกรรม (ถอนฟัน อุดฟัน และขูดหินปูน)

ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการบริการทางการแพทย์กรณีทันตกรรมได้ในกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน และใส่ฟันเทียมบางส่วนชนิดถอดได้ฐานอคริลิกตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการการแพทย์กำหนด โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและไม่จำกัดจำนวนครั้ง ณ สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล


หมายเหตุ เพื่อความคล่องตัวในการให้บริการในช่วงแรกที่ผู้ประกันตนมาใช้บริการกรณีถอนฟัน อุดฟัน ขูดหินปูน ในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิแต่สถานพยาบาลไม่สามารถให้บริการได้โดยออกใบนัดให้มารักษาเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)ผู้ประกันตนสามารถไปใช้บริการที่คลินิกทันตกรรมใดๆก็ได้โดยนำใบเสร็จ ใบรับรองแพทย์และใบนัดจากสถานพยาบาลตามบัตรที่แสดงวันนัดเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)มาเบิกได้จากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ทั่วประเทศ ครั้งละ 200 บาทปีละไม่เกิน 400 บาท ทั้งนี้ผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงสิ้นปี 2549


หลักฐานที่ต้องใช้ในการยื่นคำขอรับประโยชน์กรณีทันตกรรม
-แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทนกรณีทันตกรรม (2-16)
- ใบรับรองแพทย์ ใบเสร็จรับเงิน
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาบัตรรับรองสิทธิฯ
-ใบนัดจากสถานพยาบาลตามบัตรฯที่แสดงคิวนานเกินกว่า 2 สัปดาห์(14 วัน)
-กรณีขอรับเงินทางธนาคาร ให้แนบสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) ประเภทออมทรัพย์หน้าแรก ซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชี

 

แหล่งข้อมูล : สำนักงานประกันสังคม

จำนวนผู้ชม 5464 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


Connection

   

ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ :
0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 27 กรกฎาคม 2564

ผู้ใช้งาน 55313 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128491 คน