ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

เตือน! ไม่แจ้งการมีชีวิตอยู่ของบุตรจะถูกระงับเงินสงเคราะห์บุตรทันที

เตือน! ไม่แจ้งการมีชีวิตอยู่ของบุตรจะถูกระงับเงินสงเคราะห์บุตรทันที | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ เตือน! ไม่แจ้งการมีชีวิตอยู่ของบุตรจะถูกระงับเงินสงเคราะห์บุตรทันที, บทความ เตือน! ไม่แจ้งการมีชีวิตอยู่ของบุตรจะถูกระงับเงินสงเคราะห์บุตรทันที, ตัวอย่าง เตือน! ไม่แจ้งการมีชีวิตอยู่ของบุตรจะถูกระงับเงินสงเคราะห์บุตรทันที, HR, HRM    เตือน! ไม่แจ้งการมีชีวิตอยู่ของบุตรจะถูกระงับเงินสงเคราะห์บุตรทันที

ผู้ประกันตนครวญไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรอัตราใหม่ 350 บาท/คน/เดือน ทั้งที่สปส.โอนเงินเข้าบัญชีให้ทุกเดือนและจ่ายงวดแรกไปเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา


นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวว่า ตามที่ผู้ประกันตนร้องเรียนผ่านเข้ามายัง สปส.ว่าไม่ได้รับเงินสงเคราะห์บุตร จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าผู้ประกันตนไม่ได้แสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรกับ สปส.ที่ได้ยื่นขอรับประโยชน์ทดแทนไว้ โดยผู้ประกันตนต้องปฏิบัติเป็นประจำปีละ 1 ครั้งคือระหว่างวันที่ 1-31 ตุลาคมของทุกปี พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้ประกันตน และสำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อบุตรแล้วลงชื่อรับรองสำเนาทุกฉบับ หากไม่ดำเนินการตามเวลาที่กำหนด สปส. จะหยุดจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรให้กับผู้ประกันตน จนกว่าจะมีการดำเนินการดังกล่าว


ผู้ประกันตนมีสิทธิรับเงินสงเคราะห์บุตรได้ จะต้องจ่ายเงินสงเคราะห์บุตรมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ก่อนเดือนที่มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทน และจะได้รับเงินเฉพาะบุตรที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีอายุไม่เกิน 6 ปีคราวละไม่เกิน 2 คน ที่สำคัญต้องแสดงหลักฐานการมีชีวิตอยู่ของบุตรทุกปี ได้แก่ แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน (สปส.2-01) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนสมรส/หย่า สำเนาสูติบัตรบุตร สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์หน้าแรกซึ่งมีชื่อและเลขที่บัญชีของผู้ประกันตนเพื่อที่สปส.จะได้โอนเงิน เข้าบัญชีให้ ผู้ประกันตนใช้บริการได้ 6 ธนาคาร คือ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารทหารไทยและกรุงศรีอยุธยา ทั้งนี้ เงินสงเคราะห์บุตรงวดเดือนเมษายน 2549 สปส.ได้โอนเข้าบัญชีผู้ประกันตนแล้ว จำนวน 924,991 ราย เป็นเงินทั้งสิ้น 923,570,350 บาท
อย่างไรก็ดี ผู้ประกันตนที่มีบุตรถูกต้องตามกฎหมายและบุตรยังมีชีวิตอยู่จะได้รับเงินสงเคราะห์บุตรไปจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ 6 ปีบริบูรณ์ และหากผู้ประกันตนเสียชีวิตไป สปส.จะจ่ายให้กับผู้อุปการะบุตรจนอายุบุตรครบ 6 ปีบริบูรณ์


.............................................................................
ศูนย์สารนิเทศ โทรศัพท์/โทรสาร 0-2956-2534 www.sso.go.th

จำนวนผู้ชม 3615 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 25 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55414 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128504 คน