SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

สุนัขกัดถือเป็นกรณีประสบอันตราย ‘ลูกจ้าง’ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้

สุนัขกัดถือเป็นกรณีประสบอันตราย ‘ลูกจ้าง’ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ สุนัขกัดถือเป็นกรณีประสบอันตราย ‘ลูกจ้าง’ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้, บทความ สุนัขกัดถือเป็นกรณีประสบอันตราย ‘ลูกจ้าง’ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้, ตัวอย่าง สุนัขกัดถือเป็นกรณีประสบอันตราย ‘ลูกจ้าง’ใช้สิทธิประกันสังคมเบิกได้, HR, HRM

    

นางสาวอรุณี แก้วจินดา ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร เปิดเผยว่า ช่วงนี้อากาศร้อนมักเกิดโรคระบาด โรคพิษสุนัขบ้าเป็นอีกโรคหนึ่งที่มีผู้ประกันตนสอบถามเข้ามามาก กรณีผู้ประกันตนถูกสุนัขกัดหรือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกัด ถือว่าเป็นกรณีประสบอันตรายหากไม่สามารถรับการรักษาที่โรงพยาบาลตามบัตรรับ รองสิทธิการรักษาพยาบาลได้ลูกจ้างผู้ประกันตนควรเข้ารับการรักษาพยาบาล ณ โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดก่อน แล้วนำใบเสร็จที่สำรองจ่ายไปก่อน มาเบิกคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากรับการรักษา ณ สถานพยาบาลเอกชนประเภทผู้ป่วยนอก สามารถเบิกค่าบริการทางการแพทย์เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินครั้งละ 1,000 บาท และในกรณีที่ค่าบริการทางการแพทย์เกิน 1,000 บาท เบิกเพิ่มเติมได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด สำหรับค่าวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าเข็มแรก ลูกจ้างผู้ประกันตนเบิกค่าบริการทางการแพทย์ส่วนที่เกินได้อีกไม่เกิน 290 บาท สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในเข็มต่อไป ไม่ใช่เป็นกรณีประสบอันตรายในครั้งแรกหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินแล้ว ผู้ประกันตนสามารถฉีดวัคซีนโรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ได้
 
ประกันสังคมจังหวัดพิจิตร กล่าวต่อไปว่า หากผู้ประกันตนเข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ แต่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า ถ้าผู้ประกันตนไปฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัข บ้าที่สถานเสาวภา โรงพยาบาลตามบัตรรับรองสิทธิฯ ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเท่ากับจำนวนที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงินที่ผู้ประกันตนได้แสดงต่อสถานพยาบาล หากมีปัญหาข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศหรือที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 ได้ทุกวัน เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม
www.sso.go.th หรือที่ โทร. 0-5565-1166-7.

จำนวนผู้ชม 3755 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ