ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา )

Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ) | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ), บทความ Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ), ตัวอย่าง Problem Solving ( การแก้ไขปัญหา ), HR, HRM


Problem  Solving  ( การแก้ไขปัญหา )
   
      ความหมาย  :     การระบุและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  รวมทั้งหาแนวทางเลือกและพิจารณาทางเลือกในการ
                                 แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
                                         
ระดับ
ลักษณะพฤติกรรม
 
1
 
 ·    รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นประจำวัน
 ·    รู้และเข้าใจวิธีการและแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำวันที่ไม่ยุ่งยาก
      ซับซ้อน
 ·    ชี้แจงปัญหาได้อย่างชัดเจนและถูกต้อง
 ·    ปรึกษาหัวหน้างานหรือทีมงานก่อนเสมอโดยไม่พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง
 
2
 
 ·    รู้  เข้าใจ  และชี้แจงสาเหตุและผลกระทบของปัญหาที่เกิดขึ้นจากงานประจำได้อย่างชัดเจน
 ·    สามารถระบุปัญหาและแนวทางแก้ไขจากข้อมูลข้อเท็จจริงที่มีอยู่ได้
 ·    พยายามหาแนวทางแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง ซึ่งอาจมีการปรึกษาหัวหน้างานและบุคคลที่เกี่ยวข้อง
      บ้าง
 
3
 
 ·    เข้าใจปัญหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำเร็จด้วยตนเอง
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้มากกว่า 1 แนวทางเลือก
 ·    ประเมินแนวทางเลือกและพิจารณาแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาได้
 ·    คาดการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการทำงานประจำวัน
 
4
 
 ·    กำหนดแนวทางเลือก วิธีการ ขั้นตอน และเครื่องมือต่าง ๆ ที่นำมาใช้ในการแก้ไขปัญหา
 ·    สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้สำเร็จ
 ·    ประเมินสถานการณ์และคาดการณ์ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นได้
 ·    กระตุ้นให้สมาชิกในทีมมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
 
5
 
 ·    รับรู้และเข้าใจปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับองค์การ
 ·    คาดการณ์และแยกแยะปัญหาที่เกิดขึ้นจากหน่วยงานซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
      และความสำเร็จขององค์การ
 ·    กำหนดแนวทางเลือกในการแก้ไขปัญหาเชิงกลยุทธ์  และหาแนวทางเลือกที่ดีที่สุดในการแก้ไข
      ปัญหา
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้ชม 4835 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกันผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ


เลือกประเภท:
คุณลืม Username/Password?

สมาชิกลงทะเบียน (ฟรี)


กรุณาเข้าระบบก่อนใช้งานทุกครั้ง


ค้นหาตำแหน่งงาน


คำค้น :
Web
siamhrm.com
jobsiam.com

ติดต่อเรา

สยามเอชอาร์เอ็ม
เวลาเปิดทำการ 9.00-17.00 น.(จ-ส)
ติดต่อเรา : 02-279-0466


หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี:
หมายเลข 13 หลัก 0992001714965


พานิชย์อิเลคทรอนิกส์ : 0101549820078

เข้าสู่ปีที่ 20
เว็บไซต์หางาน สมัครงาน


มั่นใจ ในบริการของเรา.


อัพเดท วันที่ 18 กันยายน 2564

ผู้ใช้งาน 55393 บริษัท
ผู้ฝากประวัติ (Resume) 128502 คน