SIAMHRM.com

ลงประกาศงาน หาคนทำงาน บริหารทรัพยากรมนุษย์

[ยินดีต้อนรับ ผู้ใช้งานทั่วไป:ลงทะเบียน |เข้าระบบ ก่อนใช้งานค่ะ.] ค้นหางาน ตำแหน่งงาน:
กลุ่มงาน : ประเภท :  
 ภาค:
ค้น:Google Groups สมัครสมาชิกไปยัง กลุ่มบริหารทรัพยากรมนุษย์ ประเทศไทย
อีเมล์:
ดูเอกสารที่เก็บรวบรวมไว้ ที่ groups.google.co.th
ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนความรู้ เอกสาร และประสบการณ์ทำงาน ไม่จำกัดสาขาอาชีพ

โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์

โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ | บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดย SIAMHRM.COM :- ข้อมูลเกี่ยวกับ โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์, บทความ โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์, ตัวอย่าง โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์, HR, HRM

    
ชื่อโครงการ
โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์
ระยะเวลา
-
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักแรงงานสัมพันธ์
เบอร์โทรศัพท์
0 -2245 - 7688
รายละเอียด
                      โครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์เป็นโครงการส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์รูปแบบหนึ่งซึ่งกรมฯ เห็นชอบให้สำนักแรงงานสัมพันธ์ดำเนินการ โดยมีจุดประสงค์เพื่อต้องการอาศัยความร่วมมือแบบการมีส่วนร่วม ของทุกฝ่ายโดยเฉพาะนายจ้างกับลูกจ้าง ในการปรึกษาหารือและจัดทำกิจกรรมร่วมกันในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอันเป็นการแสดงให้เห็นถึงพลังความสามัคคีขององค์กร ซึ่งจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ภายในองค์กรให้มีความเข้มแข็งอันจะเป็นแนวทางหนี่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง การพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ซึ่งได้มีการดำเนินโครงการครั้งแรกในปีงบประมาณ 2547 โดยได้ดำเนินโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ครั้งแรก เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2547 เนื่องในวันวิสาขบูชา และครั้งที่ 2 ในวันอาสาฬหบูชาและ วันเข้าพรรษา (วันที่ 31 กรกฎาคม 2547 และวันที่ 1 สิงหาคม 2547)                      จากผลการดำเนินการในปีงบประมาณ 2547 ทั้ง 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่า นายจ้างและลูกจ้าง ในสถานประกอบการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเป็นจำนวนมากได้ให้ความสนใจในโครงการดังกล่าวเป็นอย่างดี และได้มีการนำโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ไปเป็นกลไกหนึ่งในการสร้างแรงงานสัมพันธ์ในสถานประกอบการของตน รวมทั้งได้มีการนำโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์และพื้นที่ เช่น ที่จังหวัดยะลาและปัตตานีซึ่งเป็นจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่กำลังประสบปัญหาสถานการณ์ความ ไม่สงบจากการก่อการร้ายของกลุ่มผู้ไม่หวังดี และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้สถานการณ์ความไม่สงบของจังหวัดต้องเพิ่มขึ้นอันเนื่องมาจากปัญหาความขัดแย้งและพิพาทแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง จังหวัดฯ จึงได้มีการนำรูปแบบของโครงการศาสนแรงงานสัมพันธ์ไปจัดทำเป็นโครงการ ศาสนสัมพันธ์นำแรงงานยะลาสู่สากล และโครงการ ศาสนแรงงานสัมพันธ์ชายแดนภาคใต้ เนื่องจากลูกจ้างส่วนใหญ่ของทั้ง 2 จังหวัดเป็นชาวไทยมุสลิม                      ในปีงบประมาณ 2548 ได้เริ่มดำเนินโครงการครั้งแรกในวันมาฆบูชา (วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2548) และได้มีการขอความร่วมมือไปยังจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อเข้าร่วมโครงการ ซึ่งในเบื้องต้นได้รับรายงานผลการดำเนินการตามโครงการจากหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค จำนวน 17 หน่วยงาน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นายจ้าง ลูกจ้าง ข้าราชการและประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 3,960 คน โดยมีการจัดกิจกรรมทางศาสนาต่าง ๆ อาทิเช่น การทำบุญตักบาตร ฟังเทศน์ การเวียนเทียน การทำความสะอาดบริเวณศาสนสถาน เป็นต้น

----------------------------------------------------------------

ข้อมูลโดย สำนักแรงงานสัมพันธ์

จัดทำโดยฝ่ายประชาสัมพันธ์  : ที่มา กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จำนวนผู้ชม 5440 ครั้ง
ข้อมูลในหมวดหมู่เดียวกัน

ติดต่อสอบถาม | ลงประกาศงาน & โฆษณา : sale@siamhrm.com | โทร. 08-8881-6100 (ฝ่ายขาย)
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0992001714965 | เลขที่ใบทะเบียนพานิชย์ : 0101549820078
SIAMHRM.COM :รวมพลคน HR หาคนทำงาน หางาน คุณภาพ